Aktivitetskalender:

Sankt Hans aften
Søndag den 23. juni kl. 19.00
Sommerfest:

Lørdag den 17-08-201. kl. 14:00
Arbejdslørdag:   
Lørdag den 12-10-2019. kl. 08:00
Bådoptagning:  
Lørdag den 26-10-2019 kl. 08:00
Standerstrygning:  
Lørdag den 26-10-2019 kl. 14:00