Historie

Nysted Bådelaug, oprettet den 24. november 1971 på Nysted Hotel. Nogle af de tilstedeværende var: Willy Jørgensen, Svend Jensen, Johannes Jensen, Martin Hansen, Johannes Gundorff, Edmund Andersen, Kaj Jørgensen, Henrik Hansen, Henning Christensen, Ib Schelde, N. P. Landt.

Kontingentet blev dengang fastsat til den nette sum på 10,- kr. om året, ...eller hedder det Nysted havns Bådeejerlav, som der står et sted i den gamle protokol.

Nysted Bådelaug er oprettet på initiativ af Willy Jørgensen, med det formål, at få havneforholdene i Nysted til at bliver så gode som mulige.

Laugets klublokale ligger lige midt på havnen med bådebroerne lige ud for. Det har ikke været uden kamp at få et klublokale midt på havnen, der har været mange projekter for havneområdet, hvad enten det skulle være en ny Marina eller være beboelseskvarter, men projekterne ligger sikkert på kommunens loft under skrinlagt, ellers skulle vores klubhus have ligget helt over ved Landts Rygehus.

Vores laugslokale har været igennem en omfattende renovering gennem tiden med bl.a. nye lofter, nyt køkken og et helt nyt gulv der er blevet hævet, fordi der var problemer, når det var højvande, men det er desværre ikke ensbetydende med, at vandet ikke løber ind. I år 2006 købte vi vores klubhus af Nysted Kommune, og har siden foretaget en omfattende renovering i 2007/2008.

Nysted Bådelaugs historie

Nysted Bådelaug, oprettet den 24. november 1971 på Nysted Hotel. Nogle af de tilstedeværende var: Willy Jørgensen, Svend Jensen, Johannes Jensen, Martin Hansen, Johannes Gundorff, Edmund Andersen, Kaj Jørgensen, Henrik Hansen, Henning Christensen, Ib Schelde, N. P. Landt. Kontingentet blev dengang fastsat til den nette sum på 10,- kr. om året, ...eller hedder det Nysted havns Bådeejerlav, som der står et sted i den gamle protokol.

Nysted Bådelaug er oprettet på initiativ af Willy Jørgensen, med det formål, at få havneforholdene i Nysted til at bliver så gode som mulige.
Laugets klublokale ligger lige midt på havnen med bådebroerne lige ud for. Det har ikke været uden kamp at få et klublokale midt på havnen, der har været mange projekter for havneområdet, hvad enten det skulle være en ny Marina eller være beboelseskvarter, men projekterne ligger sikkert på kommunens loft under skrinlagt, ellers skulle vores klubhus have ligget helt over ved Landts Rygehus.

Vores laugslokale har været igennem en omfattende renovering gennem tiden med bl.a. nye lofter, nyt køkken og et helt nyt gulv der er blevet hævet, fordi der var problemer, når det var højvande, men det er desværre ikke ensbetydende med, at vandet ikke løber ind. I år 2006 købte vi vores klubhus af Nysted Kommune, og har siden foretaget en omfattende renovering i 2007/2008.