Referat fra Nysted Smakkelaugs
ordinære generalforsamling den 29. maj 2013

 

1. Valgt som dirigent:
Henning Madsen

2. Valgt som referent:
Preben Jensen

3. Valgt til bilagskontrollant:
Blev udsat til senere.

4. Bestyrelsens/formandens beretning:
Beretningen blev godkendt uden indsigelser.

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab/næste års budget:
Kassemester K.K.`s 
regnskab blev godkendt, men han nævnte, at det var noget problemfyldt pga. nogle skatteregler, som han var ved at undersøge. 

6. Fastsættelse af kontingent:
500 kr. årligt pr. medlem.

7. Indkomne forslag:
K.K. havde nogle forslag til vedtægtsændringer. Efter en længere 
debat blev det besluttet at tage disse op på kommende bestyrelsesmøder.

8. Valg:
Viceoldermand, genvalgt. 
Pumpemester, genvalgt. Sekretær, Oldermanden. Ceremonimester, genvalgt.

9. Eventuelt:
Løs snak om flere ting, bl.a. Rigmors mast, hvor mange der pt. måtte sejle i
 smakken osv.

Mødet afsluttedes med en bid brød og kaffe.