Referat fra Nysted Smakkelaugs ordinære generalforsamling
25. maj 2018

13 medlemmer var mødt op til dagens generalforsamling 10 aktive og 3 passive medlemmer.

Valg af dirigent:
Der var ingen, der ville tage posten som dirigent, så oldermanden påtog sig, at holde styr på flokken.

Valg af referent:
Samme som punkt 1.

Oldermandens beretning:
I foregående sæson har vi mistet to medlemmer, Enikö og Ole Wiberg, som forlod denne verden med fire ugers mellemrum. Det er tragisk, at vi har mistet en god ven, som var en af de stærke grundpiller i vores forening.

Sidste år modtog vi en 18,5 fods træjolle, som stod i Herritslev, sund og frisk, lærk på eg. Den befinder sig nu i værkstedet, og der har været arbejdet på den hele vinteren. Søsætning næste forår. For ikke at have for mange joller at vedligeholde med den lille trofaste skare af frivillige, der kunne ønskes nogle flere deltagere, har vi valgt, at afhænde vores sjægt til næste forår, eller i efteråret 2018.

Sidste sommer har været med megen blæst og regn, så sejlerdagene har været få.

Vi fik ny kassemester, Margot Hansen, da Kai Kronborg ønskede at trække sig af personlige årsager.

Det var også året hvor vi fik to nye bestyrelsesmedlemmer, Flemming Hyveled, som går ind på Oles plads som rigger, og Flemming Holm Larsen som har overtaget bestyrelsesposten efter Kai Kronborg.

Værkstedet er der blevet arbejdet på hele vinteren, og der er skabt mere gulvareal, der kan vises rundt efter generalforsamlingen, hvis nogen ønsker det.

Det nye skitseforslag blev igen afvist og nedstemt af kommunen. De melder ud med, at de har taget udgangspunkt i en ældre byggesag, hvor de har fortolket målene på tegningerne forkert. Flere indsendte støttebreve er ikke blevet forelagt sagsbehandlingen. Det kan man vist kun understrege, at det er ikke godt nok. Det er behandlet ufagligt og uprofessionelt. Vi må nu arbejde på, at få udarbejdet en ny lokalplan.

Der har været afholdt flere arrangementer i sæsonens løb, her kan nævnes ”Pil selv rejer” og selvfølgelig vores afslutning med stegte ål, som vi regner med, at gentage igen til næste afslutning.

Vi var med til det årlige Hajkutter Festival i august måned. Der var ikke den helt store indtægt, da vi måtte tilbagekøbe Bådelaugets andel af udgifter, der ikke ønskede, at være med alligevel. Der blev et lille overskud på 300-400 kroner.
Vi deltager igen i år i august måned, men som café med salg af kaffe, kage og kakaomælk til børnene. Vi skal betale en afgift på 2,50 pr. kop kaffe til foreningen. Resten tilfalder Smakkelauget samt indtægt for kage og kakaomælk. Der bliver stumpmarked, nøgleringe og lignende som sidste år, samt vores små smakkejoller, som kan købes for 30-40 kr. pr. stk.
Teltet har vi igen lånt af Multicenter Syd, men denne gang skal vi selv stille det op.
Vi skal endvidere sætte plakater op igen i år, hvor vi sidste år tjente 6.000 kroner. Vi håber på, at så mange bakker op om at køre ud og sætte dem op og ikke mindst, at tage dem ned igen ugen efter arrangementet. De sættes op 14 dage før i weekenden den 21.-22. juli. Vi håber også på at medlemmerne bakker op med hjælp i teltet, som sidste år.

Som noget nyt i år holder der åbent værksted lørdag den 4. august kl. 19.00 for dem der ønsker at se og høre om vores arbejde og se hvordan vi arbejder.

Vi deltager måske også på dagen med cykelløbet, kan jeg forstå, med åbent værksted. Der skal være en del aktiviteter for børnene omkring værkstedet, men jeg ved ikke så meget om det endnu. Benny og Anne må give et referat når de lander i Nysted igen.

Forelæggelse og godkendelse af årsrapport:
Da regnskabet var blevet godkendt ved sidste ekstraordinær generalforsamling 26. januar 2018, kunne dette punkt springes over.

Fastsættelse af kontingent:
Der var ingen grund til at ændre kontingentet. Der er allerede nu indbetalt kontingent fra flere medlemmer, og sidste betalingsdag er den 30. juni i år.

Valg til bestyrelsen:
På valg var oldermand Richard Jensen. Rigger Flemming Hyveled. Maskinmester/bådsmand Alex Jensen.

Maritimt værksted:
Afgørelsen på vores byggesag blev diskuteret. Der var selvfølgelig ingen der kunne forstå, at der var givet afslag fra kommunen på dette. Svend Jensen foreslog, at man skulle skrive til borgmesteren og klage over sagsbehandlingen. Udbrydergruppen af nejsigere fra Grundejerforeningen Havnefronten, der har døbt sig Strandvejens Grundejerforening, skulle man ikke tage så nøje, da de ikke ville få nogen særlig indflydelse og kunne betragtes som en useriøs forening, mente Kai Kronborg, men var betænkelig, at man måske kunne forveksle de to grundejerforeninger. Oldermanden mente, at det var ikke sikkert, at sagsbehandlingen havde taget hensyn til nejsigernes indsigelser. Politikerne har melder ud til Smakkelauget, at de blot havde fuldt afgørelserne fra tidligere ansøgte byggesager fra Smakkelauget. Hvordan kan man nu afgøre en ny byggesag på gamle byggesager. Det beviser blot, at politikerne ikke har forstået vores behov og vores ideer.
At kommunen fraflytter værkstedet virkede ikke som om, at politikerne havde gjort sig nogen overvejelser om, at det måske ville blive en dyr affære, at flytte el-tavlerne og kompressor til bobleanlægget.

Indkomne forslag:
Der var kun indkommet et forslag. Oldermanden havde sendt et forslag om at flytte årets ordinære generalforsamling til tidligere på året, så flere kunne deltage på general-forsamlingen, som endnu kun har været med få deltagere.
Det kræver en vedtægtsændring som kunne godkendes med 75 % for, af de stemme-berettigede. Forslaget blev vedtaget, og generalforsamlingen lægges på den 2. tirsdag i februar måned.

Eventuelt:
Det blev vedtaget, at der serveres smørrebrød ved den ordinære generalforsamling.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet, og man fortrak til værkstedsdelen for at besigtige lokaliteterne.

Nysted den 27. maj 2018

Richard Jensen
Oldermand