Referat af generalforsamlingen i Nysted Smakkelaug
08-02-2022

21 medlemmer havde fundet vejen til generalforsamlingen som blev afholdt i Bådelaugets lokale.

Punkt 1. Valg af dirigent.
Henning Madsen blev valgt til generalforsamlingens dirigent, Anne Lise Jensen, Anne Svendsen og Elsa Kock blev valgt til stemmetællere hvis behovet for stemmer blev aktuelt.

Punkt 2. Valg af referent.
Alex Jensen blev valgt til aftenens referent.

Punkt 3. Oldermandens beretning.
Et år uden arrangementer var indledningen til Oldermandens beretning, nu var der lys forude idet alle restriktioner for Corvid-19 var nu opsagt af SSI og samtidigt med at de fleste medlemmer nu har opnået 3. vaccination skulle vi være klar til kommende sæson, 2021 var en meget blæsende sommer så det blev ikke til meget sejlads, der ønskes en opskrift på hvordan man få flere medlemmer til at benytte Smakkejollerne i hverdagen.

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet at holde pause fra Hajkutter Festivalen idet det er svært at samle hjælpere til alle gøremålene, der fortsættes med ophængning af plakater i 2022    2021 gav et pænt overskud på DKK.15.797,- indtjent under afvikling af Cafe Smakken og Hajkutter Festivalen samt udkørsel af plakater.

De stegte ål i november var et kærkommende indslag og 40 medlemmer var tilmeldt denne aften som blev afholdt i Bådelaugets lokale.

Maritimt værksted har måske fået uventet hjælp fra HAVN TIL GAVN som ønsker at fremme aktiviteterne til et Maritimt værksted på havnen.

Klinkbygget både/joller er nu optaget på UNESCO´s verdensarv liste og vil sikker smitte af på vores lille Smakkelaug i kommende tid fremover.

Et projekt som omhandler højtvandsikring af havnen er med Anne Lise-Becker som Projektleder fra BY og LANDSKAB samt arkitekt Phillip Rasmussen er i gang med fremtidsudsigter for havnen hvor også et Maritimt Værksted måske kommer på dagsorden.

Oldermandens beretning blev godkendt.

Punkt 4. Regnskab ved Margot Hansen.
Regnskabet blev gennemgået og som forventet med manglende indtjeninger på grund af Corvid-19 var der kun et ganske lille minus på DKK.2.431,41 på bundlinjen. Egenkapital for 2021 er på DKK. 188.765,23

Regnskab for 2021 blev godkendt / budget for 2022 blev godkendt.

Punkt 5. Kontingent.
Da ingen ønskede hævelse af det årlige kontingent på DKK.500,- for aktive og DKK.250,- for støttemedlemmer forbliver kontingentet uændret i 2022.

Punkt 6. Valg af bestyrelse.
Richard Jensen modtog genvalg som Oldermand, Anne Svendsen modtog valg som Rigger, Flemming Holm Larsen modtog genvalg som Bådsmand og Alex Jensen modtog genvalg som Maskinmester.

Punkt 7. Suppleant og bilagskontrollanter.
Anne Lise Jensen og Jette Rosenfold modtog genvalg.
Lars Hansen modtog valg som suppleant.

Punkt 8. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag til behandling.

Punkt 9. Eventuelt.
Bestyrelsen kunne berette at vores deltagelse i Hajkutter 2022 kun bliver med udkørsel og ophængning af plakater.

Elsa Kock ønskede at Cafe Smakken godt kunne åbne under Hajkutter Festivalen, Oldermanden oplyste om at der nok skulle være hjælp til rejsning af telt m.m. hvis medlemmerne ønskede at afvikle denne aktivitet i 2022. Det blev besluttet at teltet igen i 2022 skulle rejses på stejl pladsen ved Bådelauget og der bliver ingen aktiviteter udover Barkning af sejl.

Anne Svendsen kunne oplyse at Hajkutter Festival 2022 hænger i en tynd tråd på grund af Direktøren i Hansa Sail var syg og ingen kunne overtage efter ham.

Herefter var ordet frit og generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

På generalforsamlingens den. 8.februar 2022.

Dirigent: Henning Madsen