Referat af generalforsamlingen i Nysted Smakkelaug
13-02-2024 kl. 19:00

Fremmødt var 16 medlemmer heraf 11 medlemmer stemmeberettiget. (Tid 40 min)

Valg af dirigent
Henning Madsen blev valgt som dirigent, en sag som han har klaret til UG som så mange gange før.

Valg af referent
Alex Jensen blev valgt til referent.

Oldermandens beretning
Oldermanden kunne berette om at sommeren 2023 havde været meget blæsende, og at vi ikke havde fået sejlet så meget; men de dage hvor vejret havde tilladt det, var enkelte joller på havet.

Under årets Hajkutter Regatta havde vi udlånt vores joller til Hajkutter Regattas skipper-konkurrence for DKK. 1.500,-, desværre viste det sig at roret på ”HANNE” ikke var så godt som forventet, og et nyt ror fremstilles på værkstedet nu.

Renovering af værkstedet er afsluttet med hævning af gulvhøjde med 20-22 cm inkl. isolering og armeringsjern. Ny elektrisk aluminiumsport er isat i stedet for den gamle utætte træport, den nye port er fabriksmalet i farven svenskrød og falder godt i et med resten af bygningen til en pris af DKK. 33.000,-. En rampe af elefantriste i fuld port bredde er påmonteret, så det er nemmere af tilgå værkstedet med joller. Under taget er der isoleret overalt, også Bådelaugets depotrum er blevet isoleret. Isolering og materialer er blevet sponsoreret af Thorkild Høgs Mindelegat med DKK. 8.000,- og Nysted Industri- & Håndværkerforening med DKK. 10.000,-

En ny 16A gruppe i strømtavlen er monteret af OBLIZ og sponsoreret af kommunen, og efter aftale skulle vi så ændre lys ved havnemedhjælperens bås med nye kontakt og LED armatur.

Alle gamle lysstofarmaturer blev nedtaget i værkstedet og udskiftet med nye LED armaturer, så vi får mere lys til en billigere pris. Nye kabler er trukket frem til CCE stik hvor maskinerne er tilsluttet så svejseværk, båndsav, udsuger og høvl kan kører samtidigt pris for det er DKK. 8.000,- mod estimatet pris fra OBLIZ er DKK. 60.000,- så vi har sparede DKK. 52.000,-

Smedeværkstedet er nedlagt og sammenlagt med det øvrige værkstedsareal for at give plads til Jesper Brylle, som efter aftale overtog hjørneboksen, så nedrivning af den sidste boks kunne gennemføres.

Oldermanden takkede medlemmer som havde haft tid og lyst og evner til at deltage i renoveringen af værkstedet. Der blev efterfølgende afholdt julefrokost for de involverede medlemmer, som blev afholdt i værkstedet med pilespil efter frokosten.

Efterårets sejlads og afslutning blev afholdt med stegte ål i starten af november og som sædvanligt var det Benny, Alex, Richard og Arne som stegte ål til 32 medlemmer, Pia Jensen og Margot Hansen skrællede og kogte kartofler, Anne Svendsen lavede persillesovs og Arne Brok stegte flæsk til dem som ikke kunne lide stegte ål.

Der er blevet indført rygeforbud i værkstedet på bestyrelsesmødet i januar som allerede er trådt i kraft, der er ophængt skilte med rygeforbud i værkstedet, og kun hvis man er alene, må der ryges. Et skilt med teksten Nysted Smakkelaug til udendørs brug, skal fremstilles, så folk kan finde vej til Smakkelauget, vi mangler stadigvæk en som er flittig med et stemmejern.
Oldermandens beretning blev godkendt.

Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2023
Margot Hansen fremlagde og gennemgik det revideret regnskab, der var enkelte spørgsmål angående regnskab for ølkørsel som ikke stemte overens med Bådelaugets regnskab, men det viste sig af det var en misforståelse af et medlem, der havde fortolket Bådelaugets regnskab for ølkørsel 2023 kontra Smakkelaugets budget for 2024. Smakkelaugets regnskab for 2023 viser samme tal som Bådelaugets regnskab 2023.
Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret i 2024. DKK. 250,- for støttemedlemmer og DKK. 500,- for aktive medlemmer.

Valg af bestyrelse
Oldermand: Richard Jensen modtog genvalg for 2 år.
Rigger: Anne Svendsen modtog genvalg for 2 år.
Bådsmand: Flemming Holm Larsen modtog genvalg for 2 år.
Maskinmester: Alex Jensen modtog genvalg for 2 år.

Valg af to interne bilagskontrollanter samt suppleant.
Anne Lise Jensen og Jette Rosenfold modtog begge genvalg for 1 år.
Lars Bille Hansen modtog genvalg som suppleant for 1 år.

Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Eventuelt
Intet under eventuelt.

Dirigent Henning Madsen
15. februar 2024