Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 02-04-2024 


1: Godkendelse af forrige referat
Referatet bliver underskrevet af bestyrelsen. Og godkendt.

Pkt. 2: Siden sidst
Der bliver lavet en seddel til rengøring, Hvor man kan komme og skrive sig på, hvad man vil lave eller har lavet. Det gælder så alle medlemmer.
Arbejdsdagen gik godt, der var 25 til stede.
Bestyrelsen var på Cottages og spise, og det var hyggeligt.
Til fodboldarrangementet gik rigtigt godt, Benny grillede pølser og Preben stod for det indenfor, det var en succes. 

Pkt. 3: Nye medlemmer
Der er ikke kommet nogen.

Pkt. 4: Klager og ros
Der er kommet ros fra mange af dem der var med til arbejdsdagen.

Pkt. 5: Forslag til/fra bestyrelsen
Der kommer en poseholder op på det andet wc også. Der er indkøbt udendørs askebægre til at skrue på væggen, i stedet for den sorte spand.

Pkt. 6: Kommende arrangementer
Bådudsætning og standerhejsning Vesko laver mad. Benny har talt med vognmanden, og Vesko får besked en uge før. Per Carstens står og tager imod pengene fra bådudsætning den 13/4-2024. Hornfisk konkurrence bliver den 11/5-2024. Niels vil lave en karry gryde med ris.

Pkt. 7: Havnenyt og webside

Pkt. 8: Maritim forening
Der er blevet holdt generalforsamling, og alle er blevet genvalgt.

Pkt. 9: Eventuelt
Grundejerforeningen Havnefronten har været sendt et spørgeskema ud, hvad folk have synes om den nye husbåd. Man kunne godt lave nogen pladser til autocamper på havnen. Jesper og Tommy sætter holderne op til flagstangen. Fremadrettet vil bestyrelsesmøderne være lukket. Der skal ikke snakkes, om noget før referatet er kommet op. Benny og Preben undersøger, om man kan få nogen nye puder til vores stole. Jolleudflugt dato ind til videre er den 27/7-2024 eller reservedag den 10/8-2024.

Næste bestyrelsesmøde Tirsdag den 30/4-2024 kl. 19.00.

Karin Andersen.