Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 05.03 2024
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamling 2024

Inviterede: Benny Svendsen, formand. Nynne Ravnild, næstformand. Preben Hasselstrøm, kasserer. Niels Hansen, bestyrelsesmedlem. Rasmus Rasmussen, bestyrelsesmedlem for passive. Tommy Frederiksen, suppleant for aktive. Karin Andersen, suppleant for passive.  Richard Jensen, Smakkelaug, Havnenyt, webside. Anne Svendsen Maritim-kulturel Forening.

Tilstede: BS, NR, PH, TF, KA, RJ og AS - Afbud: RR og NH.

Pkt 1: Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Pkt 2: Siden sidst
Arbejdsfordeling:
Runde fødselsdag står Nynne for.
Udlejning af lokaler: Nynne.

Generalforsamling og konstituering.
Generalforsamlingens referat er godkendt. Preben vil undersøge hvilken muligheder der er for at skifte bank, der bliver spurgt i Nordea og Lollandsbank.
Der skal findes en ny rengørings person, da Daisy har sagt op. Indtil videre vil Nynne gerne overtage rengøringen. (Uden løn) som vil foregå hver mandag. Tak Nynne.

Pkt 3: Nye medlemmer
1 stk ny og en udmeldelse: Heidi Nielsen har søgt om passivt medlemskab. Godkendt. Thorbjørn Pryds udmeldt.

Pkt 4: Klager og ros

Pkt 5: Forslag til/fra bestyrelsen
Sommer udflugt, mere detaljeret regnskab, sejlende musik. Ang. Sejlende musik, så bliver det taget op på et senere tidspunkt. Sommer udflugt på vandet, arrangeres hvis godt vejr. Regnskabet er detaljeret nok.

Pkt 6: Kommende arrangementer
Arbejds dag hvem gør hvad? Benny laver en arbejdsseddel, med hvilken opgaver der skal udføres. Der vil blive morgenmad og kaffe fra kl. 8. Til frokost vil der blive serveret Forloren Skildpadde og en ostemad.

Pkt 7: Havnenyt og webside
Deadline havnenyt: senest 1. maj 24. Der mangler stadigvæk materiale til Havne Nyt fra foreningerne, som er med i ordningen.

Pkt 8: Maritim forening
Har generalforsamling tirsdag d. 12/03 forslag til lodstårn fremlægges.

Pkt 9: Eventuelt
Medlemslisten MÅ ikke gives ud til andre medlemmer pga. persondatalov.
Bestyrelsen holder en frokost eller noget aftensmad, Preben vil undersøge, om vi kan komme på Cottages. Indtil videre er datoen d 22-3-2024. Kl. 19. Da Tommy er blevet Suppleant, har han afleveret sine nøgler til Nynne.

Pkt 10: Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er den 2. april 2024 kl. 19.00.