Referat af bestyrelsesmødet den 18. januar 2024

7 medlemmer var mødt til bestyrelsesmødet, som blev holdt i bådelaugets lokaler. Alex Jensen blev valgt til referent og referatet fra sidste møde blev underskrevet af bestyrelsen.

1. Værkstedet.
Renovering af værkstedet er nu afsluttet, og det nye betongulv bestod sin prøve ved sidste højvande, hvor der kun kom meget lidt vand på gulvet. Ny rampe udført med elefantrist og den nye alu-port gør også sit til, at bygningen udadtil tager sig godt ud. Indvendigt i værkstedet er der isoleret under taget, og alle lysstofarmaturer er udskiftet med nye LED armaturer. Ny gruppe på eltavle er monteret og faste kabler med CEE-stik er fastmonteret til alle maskiner.
Der var under mødet tale om at gulvet skulle males med Epoxy maling; men det blev ikke vedtaget.
2 styk. nye støttebukke til afstivning af joller indkøbes ved Biltema til en pris af DKK.499,- pr. styk. Det er i første omgang på prøvestadie inden der købes flere støttebukke.
Trækspillet i værkstedet er monteret melder maskinmesteren; men det nye Wireless manøvreboks giver problemer. Der arbejdes fortsat på sagen.
Ny og større spånsuger ønskes og batteriboremaskinerne er efterhånden udtjente, og der udarbejdes en specifikation over, hvad vi har brug for og hvor meget i 2 forskellige specifikationer – Stor / Lille. Der ansøges hos fonde om muligvis støtte til værktøjet. Benny udarbejder specifikationerne og Anne søger hos fonde.

2. Joller
Der er nu 2 joller taget ind på værkstedet og arbejdet med vedligeholdelsen er startet, foruden almindelig vedligeholdelse med maling m.m., laves der et nyt ror til ”Hanne”, da roret blev ødelagt i sommer og står ikke til at reddes. Desuden laves der en ny rorpind magen til den der er til ”Fru Svendsen”.
Der blev aftalt på mødet, at de resterende 2 jolle afdækkes med presenning på kommende onsdag kl. 14:00.
Katti som skal lakeres indtil flere gange, og må nok stå på værkstedet det meste af vinteren, så lakken kan tørre og hærde rigtigt.

3. Kommende generalforsamling.
Oldermand Richard Jensen havde tvivl om han skulle fortsætte i en periode på 2 år igen, men der kommer besked inden længe, så bestyrelsen kan tage stilling til videre tiltag.
Rigger, Maskinmester, Bådsmand og Kassemester genopstiller for 2 år til bestyrelsen.
Bilagskontrollanterne genopstiller begge, og suppleant herfor er villig til genvalg.

4. Gennemgang af årsrapport.
Årsrapporten blev efter få spørgsmål godkendt af bestyrelsen.
Oldermanden kunne berette, at der nu var indbetalt DKK.12.908,40,- tilbage til bådelauget for betaling af ny port, og er resterer et beløb på DKK 15.567,60, som han mener er afviklet i sommerens løb.

5. Godkendelse af Dagsorden.
Dagsorden til kommende generalforsamling den 13. februar 2024 kl. 19:00 blev godkendt af bestyrelsen.

6. Eventuelt.
Der var enighed om at bestyrelsesmøder skal afholdes så vidt muligt, en gang i hvert kvartal, og kan afholdes i forbindelse med arbejdsdag eller klubdag.
Det blev endvidere besluttet, at rygning på værkstedet ikke må foregå under arbejdsdage, dog er det tilladt at ryge, hvis man er alene på værkstedet. Der opsættes rygning forbudt skilte i værkstedet.
Der fremstilles et skilt med Nysted Smakkelaug som monteres udvendigt over den nye port, dels for at besøgende kan finde vej og måske for at få flere medlemmer. Der afholdes dage med åbent hus, hvor besøgende kan komme og kikke på, når der arbejdes på værkstedet.
Linda Ringsted Mikkelsen har flere gange forsøgt at blive medlem; men af en eller anden grund er det svipset, der er ikke modtaget nogen indmeldelse fra vedkommende.
Det blev besluttet, at jollerne også dette år kan udlejes under Hajkutter Regattaen, hvor de forskellige skippere dyster om æren.

Næste møde er sat til den 10. april kl. 14:00-15:00 i Nysted Bådelaug.