Referat fra bestyrelsesmødet 20-01-2022

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer:
Richard Jensen, Alex Jensen, Benny Svendsen, Sven Erik Hauberg
Flemming Holm Larsen, Arne Andersen

 

1) Maritimt værksted
Værkstedet er nu blevet udvidet med en ekstra boks, som er taget i brug, og indeholder kommunens haveredskaber.
Det har give lidt ekstra plads, så området ved porten er blevet fri. Kommunens mand Jannik er tilfreds og kan nu hente sine redskaber nemt og hurtigt.

2) Renovering af joller
Rigmor har nu fået installeret ferskvandskøling og er blevet sat udenfor igen, og jollen Katti er parat til en vedligeholdelse.

Udgifterne til Rigmor blev lidt højere, da der skulle købes en beholder til kølevandet, da den anden ikke kunne bruges alligevel. Tak til maskinmesteren for fint arbejde.

3) Hajkutter Festival
Arrangementet var blevet aflyst i 2022, for at få lidt ro, og for at kunne overveje, hvordan vi griber det an i de kommende år. Flere af damerne vil gerne have stillet kaffeteltet op i år, så der kan sælges kage og kaffe. Bestyrelsen vil arbejde på, hvad vi ellers kan finde ud af for børnene.

4) Valg til bestyrelsen
Oldermanden ville gerne træde ud af bestyrelsen, da han følte, at han ikke kan tiltrække yngre medlemmer, samtidig at der har været samarbejdsproblemer i værkstedet. Han ønskede at trække sig ud af værkstedsholdet, for at give arbejdsro for de resterende medlemmer af holdet.

Efter en del snak indvilligede oldermanden i at fortsætte en valgperiode mere, så der skal vælges ny oldermand i 2024.
Flemming Hyveled ønskede at trække sig ud af bestyrelsen, og man foreslog Anne Svendsen til at modtaget valget som rigger til kommende generalforsamling den 8. februar.
Alex Jensen fortsætter som maskinmester. Flemming Holm Larsen forsætter som bådsmand og Hanne Hauberg ønskede at trække sig fra bestyrelsen, men er først på valg i 2023.
Kassemesteren er uden for bestyrelsen. Smakkelauget kvitterer med en gavekurv til Margot for fint arbejde.

5) Ændringer af vedtægter
Punktet blev debatteret, fordi ændringer i bestyrelsen giver en masse papirarbejde i bank og lignende. De ubesatte bestyrelsesposter er sat i dvale på ubestemt tid, da man gerne vil have reduceret antallet af medlemmer i bestyrelsen, hvor der i øjeblikket er 9 medlemmer.

6) Godkendelse ag dagsordenen til generalforsamlingen
Som lyder således:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Oldermandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2021
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af billagskontrollanter samt 1 suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt