Referat af bestyrelsesmøde 22. november 2022


Til stede: Richard Jensen, Flemming Holm Larsen, Arne Andersen, Benny og Anne Svendsen.
Afbud: Alex Jensen og Hanne Hauberg

 

 1. Valg af referent. Anne Svendsen
   
 2. Godkendelse af sidste referat fra den 4. april 2022.
  Blev sendt ud lige efter mødet, ingen protester. Underskrevet.

   
 3. Ledig boks efter Alf Fabiansson. Bliver overtaget af Arne Andersen ifølge Benny Svendsen.
   
 4. Hajkutter Festival & Regatta. Skal vi være med til at sejle med smakkejoller.
  Vi vil gerne låne smakkejollerne ud, så hajkutter skippere og besætning kan sejle kapsejlads i Noret. Om vi selv deltager, tager vi stilling til senere.

   
 5. Valg til bestyrelsen i henhold til § 10 stk. 1, 3 og 4
  Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14. februar 2023.
  Viceoldermand Benny Svendsen modtager genvalg.
  Pumpemester Arne Andersen modtager genvalg.
  Sekretær. Er ubesat. Vi foreslår at nedlægge posten.
  Ceremonimester. Sven-Erik er afgået ved døden. Vi foreslår at nedlægge posten.
  Suppleant for aktive Hanne Hauberg ønsker ikke genvalg, vi spørger Palle Olsen eller Torsten Elm.
 1. Valg af to billagskontrollanter samt en suppleant
  Billagskontrollanter vælges for et år ad gangen. (Annelise Jensen, Jette Rosenfold). Suppleant (Lars Bille Hansen).
  Oldermanden spørger de tre, om de vil fortsætte.

   
 2. Indkomne forslag
  Skal være oldermanden i hænde senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.
  1. Vedtægtsændringer af §3.1, §3.2, §5.2 (indsendt af bestyrelsen)

  Vi gennemgik det udsendte, som var renskrevet efter sidste gennemgang, og fandt mere, der skal rettes. Richard Jensen renskriver og sender til bestyrelsen.

   
 3. Nyeste om udbygning af værksted. Vi har fået 18.850 kr. fra Høegs Mindelegat til skitseforslag til arkitekt Philip Rasmussen.
   
 4. Spisning
  Efterfølgende nød vi et stykke smørrebrød og en øl.