Dagsorden tirsdag den 25-06-2024 kl. 19 i Bådelauget

Inviterede:
Benny Svendsen, Formand. Nynne Ravnild, Næstformand. Preben Hasselstrøm, Kasserer. Niels Hansen, Bestyrelsesmedlem. Rasmus Rasmussen, Bestyrelsesmedlem. Karin Andersen, 
Suppleant. Tommy Frederiksen, Suppleant. Richard Jensen, Smakkelaug, Havnenyt, webside. Anne Svendsen, Maritim-kulturel Forening

Tilstede: BS, NR, PH, NH, KA, TF, RJ, AS
Afbud: RR


Pkt. 1: Godkendelse af sidste referat.
Godkendt

Pkt. 2: Siden sidst.

 • Hornfiskedag Den gik godt, folk var glade.
 • ‚ÄčPinsemorgen Den gik godt.
 • Øl automaten bliver udskiftet, der kan både betales med kontant og med MobilePay. Benny undersøger nærmere.

Pkt. 3: Nyt fra kasserer.

 • Drift kontoen = 83.574,47 kr.
 • Investering kontoen = 271.615,34 kr.
 • Der er rettet nye bestyrelsesmedlemmer til banken, og der vil komme nye dankort inden for 3 uger.


Pkt. 4: Nye medlemmer / udmeldinger af medlemmer:

 • Nye medlem – Rasmus Bille Hansen
 • Et medlem er blevet ekskluderet efter længere tids systematisk snyd med ølsalg.

Pkt. 5: Klager / Ros:
Benny snakker med Sven ang. cykelstativ.

Pkt. 6: Forslag til / fra Bestyrelsen:
Et ny gulv moppe med en gangs klude.

Pkt. 7: Kommende arrangementer:

 • Jolletur? Den 27. juli 2024.
 • Flytning af sommerfest, pga. rund fødselsdag?

Richard laver en tilmeldingsseddel til sommerfesten. Sidste tilmelding er den 10 august.

Pkt. 8: Havne nyt / webside:

 • Skal referater lægges på hjemmesiden? Referat bliver lagt på hjemmeside. Datalovgivningen bliver overholdt.
 • Skal vi ændre til postomdeling i stedet for fælles mail? Richard søger for at mails bliver sendt ud Benny, Nynne og Preben.


Pkt. 9: Maritim Forening:
Kig sidste referat vedr. barkning af sejl.

Pkt. 10: Eventuelt:

 • Niels stopper som øl mand.
 • Seddel eventuelt bliver sat op noget før ang. lukning af møder og arrangementer. Samt skrevet på Facebook? Karin sørger for at det bliver skrevet og sat op en uge før.
 • Nyt om puder? Preben har fået et overslag fra Systuen Evigglad på ca. 16.000 kr. med moms hvor vi selv skal lave forarbejdet. Benny har fået en pris fra Skumhuset på i alt 16.851,80 kr. plus moms, hvor alt er lavet.
 • Preben har været hos revisoren ang. ny alkohol bevilling.
 • Det er kun Benny der står for udlejning af Bådelauget.


Pkt. 11: Næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde er den 13. august kl. 19.