Referat af bestyrelsmøde tirsdag den 30-04-2024


Inviterede: Benny Svendsen, formand. Nynne Ravnild, næstformand. Preben Hasselstrøm, kasserer. Niels Hansen, bestyrelsesmedlem. Rasmus Rasmussen, bestyrelsesmedlem. Karin Andersen, suppleant for passive. Tommy Frederiksen, suppleant for aktive. Richard Jensen, Smakkelaug, Havnenyt, webside. Anne Svendsen, Maritim-kulturel Forening.

Tilstede: BS, NR, PH, RR, KA, AS - Afbud: RJ TF

Pkt. 1: Godkendelse af referat:
Referat godkendt.

Pkt. 2: Siden sidst:
Standerhejsning Vesko lavede god mad. Bådudsætning: Positiv respons fra alle. Advarsel til to medlemmer for at slås i lokalet: Begge har fået en advarsel.

Pkt. 3: Nye medlemmer: Erlan Clausen.

Pkt. 4: Klager og ros:

Pkt. 5: Forslag til/fra bestyrelsen:

Pkt. 6: Kommende arrangementer:
Pinsemorgen, hvordan og hvem? Søndag d 19 maj med morgenmad fra kl. 8. Nynne, Preben, Niels og Rasmus står for morgenmad. Hornfisk konkurrence: Lørdag d 11 maj fra kl. 9- 12. Hver deltager betaler 125 kr. Niels vil lave karrygryde m/ ris. Anne har lovet at lave en fordelingsnøgle til hvordan præmierne skal fordeles, hvor de 100 kr. går til præmier og de 25 kr. til dækning af mad. Sommerfest: Lørdag d 17 august, Steen Aarestrup vil gerne stå for maden.

Pkt. 7: Havnenyt og webside
Der er ikke kommet noget.

Pkt. 8: Maritim forening:
Smakkejollen Hannes bomuldssejl bliver barket under Hajkutter Regatta fra lørdag til søndag. Hajkutterne låner bådlauges røgovn om lørdagen.

Pkt. 9: Eventuelt:
Underskrifter og fotos af sundhedskort, pas eller kørekort til banken: BS, NR, PH, NH og RR.
Ølautomaten bliver ved med at gå i stykker, Benny prøver at få fat i en pris til en ny. Det vil være en mulighed at man lejer en med service med i.
Ang. Alkoholbevillingen vil revisoren sørger for.
Rengøring: At man køber et højskab til rengøringsmidler. Så alle har mulighed at komme til redskaberne. Puder til stolene, får Systuen Evigglad til at sy stoffet, farven eventuelt blå.
Karin sætter økonomi på dagsorden under pkt. 3 og retter til.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d 25-6-24 kl. 19.00.