Maritimt udvalg nysted b├ądelaug barkning sejl

Den årlige barkning blev noget af et tilløbsstykke som trak mange nysgerrige besøgende til. Her hænges sejlene til tørre. Foto: Brian Poulsen

Maritimt Udvalg fyrede op under kedlen:

Udvalget barkede sejl for Smakkelauget under årets Hajkutter Festival & Regatta

På stejlepladsen barkedes de sejl, som var blevet færdigsyet af Smakkelauget i teltet lørdag og søndag under kyndig vejledning af sejlmager Freddy Pedersen fra Maribo, som sørgede, for at de lig, som skulle sys på, nu også blev syet rigtigt.
Der var oprettet fire hold, som skulle holde gryden i kog i 24 timer, bestående af: Ole Wiberg, Benny Svendsen, Alex Jensen, Richard Jensen, Finn Rossdahl, Ib Foss Hansen, Thomas Aagaard, Andy Bæhr, Karsten Pedersen, Arne Andersen, Margot Hansen og Anne Svendsen.
Det specielle pulver ”Chatou”, som er et udtræk af barken fra acasietræet, som vokser i Bagindien, er sponsoreret af Nysted Industri- & Håndværkerforening, samt en flaske frostvæske i form at ”rom”.
Brændet, som blev brugt under barkningen kommer fra en privat sponsor, og der er stadig en rest, der kan bruges til næste år, hvis man har noget der kan fyldes i barkeovnen.
Barkningen har været annonceret på forskellige medier, blande andet i Hajkutterforeningens brochure, som har været omdelt med 25.000 danske, 10.000 tyske og 5.000 engelske eksemplarer, rundt om i landet. Den tyske version er ligeledes også omdelt i Tyskland.
Resultatet af barkningen blev i en mørkere tone end normalt, hvor der var blevet barket sejl. Det skyldes måske, at der har ligget et lille slamlag fra sidste år, eller en t-shirt eller anden form for beklædning, der har indeholdt et eller andet sort tryk. Sol, regn og bæst har herefter fået den karakteristiske rødbrune farve frem i sejlene, så resultatet alligevel blev nogenlunde vellykket.
Det er ikke ualmindeligt, at der bliver barket andet end sejl. Der er også tidligere blevet barket flere beklædningsstykker i gryden i form af bukser, trøjer, t-shirts og endda nogle stykker dameunderbeklædning.
Forsøg på at finde overlevende personer i gryden, der passede til de fundne beklædningsgenstandene, udløste igen i år stor morskab hos tilskuerne.
Barkningen blev som i de flere foregående år udført af Bådelauget og deres Maritime Kulturelle Udvalg, som er en del af Nysted Bådelaug.
Anne Svendsen, der er ny ankermand for udvalget, siden Enikö Wiberg ønskede at stoppe på grund af personlige årsager, takker alle, som har bidraget til og under barkningen. Det er dejligt, at der kan samles så mange frivillige, der altid er villige til at bakke op om en af Bådelaugets årlige begivenheder.
I år var der ikke udleveret spise- eller drikkekuponer fra Hajkutterforeningen, som der har været de foregående år, og det var man lidt skuffet af, da man jo bidrager til eventet hvert år med barkning af sejl.

-red.