To røgede ristede og to brød blev dagens tilbud under årets barkning. Brændingsforbudet krævede en gnistfanger på skorstenen. Foto: Anne Svendsen

Det maritime udvalg opfinder ny menu:

Trods forbud om brug af åben ild, blev årets barkning af sejl gennemført

Sommerens tørre og især varme vejr var ved at sætte en stopper for årets barkning, som Det Maritime Udvalg arrangerer hvert år under Nysted Hajkutter Festival & Regatta først i august måned.

Tilladelse til at bruge åben ild i barkeovnen skulle ansøges hos Lolland-Falsters Brandvæsen, så man havde de rigtige tilladelser, det ville jo være ærgerligt at få præsenteret en bøde for glemsomheden.

Tilladelsen blev givet mod at påføre skorstenen en gnistfang og vande omgivelserne, så det tørre græs ikke kunne antændes. Det blev gjort, som det ses på ovenstående billede. At så nogle havde fået den smarte ide med at røge pølser og brød på skorstenen, er en anden sag. Det smagte i øvrigt ikke dårligt, men havde dog en kraftig røgsmag, udtalte Preben Hasselstrøm sig til bladets redaktør.

Barkningen af sejlene til den lille svenske spejlbåd blev gennemført, og kan nu holde de næste 4-5 år.

Pulveret eller barkelagen består af et stof der hedder Chatou, som er et udtræk af barken fra acasietræet, der vokser i Bagindien. Dette års Chatoupulver er sponsoreret af Nysted Industri- & Håndværkerforening med 5.000,- kroner.

Flere havne, eller rettere sagt maritime foreninger rundt om i Danmark, genopfører i disse år barkkedler, som af den ene eller anden grund er blevet fjernet, eftersom de ikke er blevet brugt længere. De har stor kulturhistorisk og turistmæssig værdi for havnene, og så er det jo et gammel håndværk, som ikke findes mere. Der er ikke ret mange, der kan dette håndværk i dag, men må læres fra bunden af. Dette er også med til at bidrage til det gode liv i vandkanten.

Til årets barkning deltog medlemmer fra Bådelauget. Der kan nævnes: Anne Svendsen, Benny Svendsen, Alex Jensen, Thomas Aagaard, Ib Foss Hansen, Preben Hasselstrøm, Arne Andersen, Margot Hansen, Finn Rossdahl, Anders Pihl, Karsten Pedersen, Flemming Holm Larsen og Andy Poul Bæhr.

-red.