Den lille bro hvor Smakkelauget holder til, er renoveret med et nyt brodæk. Foto: Richard Jensen

Smakkelaugets sikrer broens fremtid:

Den lille bro er atter sikker at færdes på, efter at have fået nyt brodæk

Gennem tiden bliver sådan et brodæk mere eller mindre medtaget og nedslidt af vind, vand og vejr. Den lille bro tæt ved Restaurant Ö var blevet nedslidt med flere store huller og rådne planker. Broens fremtid så ikke lys ud, og det kunne ende med lukning af broen, inden der opstod flere uheld med at træde gennem de rådne planker, som det skete for flere af Smakkelaugets medlemmer. Der var dog heldigvis ingen brækkede knogler, men flere hudafskrabninger på skinnebenene blev der.

Det er næsten tyve år siden, at broen blev opført, og der har ikke være foretaget nogen yderligere reparationer siden.

Det underliggende træværk var dog stadig frisk efter alle disse år, og kan holde mange år endnu.

Nysted Smakkelaugs medlemmer lagde frivilligt arbejdskraft til at udføre udskiftningen af dækket, som foregik over to weekender, fra fredag til søndag. Det blev til seks dage plus det løse. Guldborgsund Kommune betalte alle materialer.

Broen skal nu kunne holde i mange år ud i fremtiden, ellers skifter vi det igen, hvis det bliver nedslidt, siges der fra Smakkelauget.

Vi er jo ikke bange for at deltage med frivilligt arbejdskraft, netop for at skabe et godt miljø på havnen, så de besøgende kan færdes sikkert på vores broer, siger laugets oldermand Richard Jensen.

Efter afsluttet arbejde blev der grillet pølser og hygget et par timer.

Der blev optaget video af Brian Poulsen, som kan ses på hjemmesiden.

-red.