Afslappende ser det ud. Datidens folkevogn, blev brugt som en lille arbejdshest til at fragte gods og til fiskeri, lods- og toldbåde. Foto: Anne Svendsen

Sejlads i de små krappe bølger:

Smakkejollen var datidens folkevogn, blev det fastslået under dagens optagelse

En klukkende lyd af små krappe bølger, som der er i Nysted Nor, indbyder til ren afslapning, forklarede laugets viceoldermand Benny Svendsen til TV Øst.

Det er bådens klinker, der giver den beroligende og lidt specielle lyd.

Byggestilen er kendetegnet for disse joller, som var udbredte i de danske farvande. En billig jolle i træ, der kunne bruges til det meste, både til transport af varer til større skibe, der ikke kunne gå i havn på grund af vanddybden, eller til fiskeri, lods- og toldbåde. Man kan kalde den datidens folkevogn, som ikke var dyr og havde helt enkle sejl, som man nemt kunne sejle alene, forklarede Benny Svendsen det i optagelsen til journalist Katja Højbjerg.

Smakkejollen kendetegnes ved, at storsejlet er næsten firkantet og med et eller to forsejl. Der kan også hejses et topsejl. Det er selve rigningen, der gør den til en smakkejolle. En byggestil, der er ved at blive glemt, da de fleste joller i dag er bygget af glasfiber, der er nemmere at vedligeholde, men ikke giver denne specielle lyd, når bølgerne slår ind mod klinkerne.

Smakkelauget arbejder for at bevare denne byggestil af træjoller, der jo er en del af Danmarks maritime kulturarv og -historie.

Når man kigger på gamle fotos over havne rundt om i Danmark, ser man mange træjoller liggende for svaj, hvor sejlene hænger på, så der hurtigt kunne klargøres til sejlads, hvad enten man skulle i kirke med familien, ud at fiske eller bare en lille lysttur i det gode vejr.

Også i Nysted lå der for over 100 år siden mange træjoller for svaj i havnen. Det ville være ærgerligt, hvis dette historiske fartøj forsvandt, så forsvinder det gamle håndværk jo også samt duften af trætjære, siger oldermand Richard Jensen.

Eftermiddagens gode og solrige vejr bød også på flere sejlture rundt i noret med laugets transportmester Arne Andersen ved roret, der forklarede kendetegnene ved en smakkejolle, om det er en smakke, to-smakke eller en tre-smakke, grunder jo på hvor mange master jollen er udstyret med.

Oldermanden for lauget håber på, at udsendelsen om Smakkelauget er nået ud til politikerne i Guldborgsund Kommune, som nok ikke helt kender Nysted og de aktiviteter der foregår. Vi har fået en god og gratis reklame for havnen, byen og de forretninger der findes, er alle blevet nævnt.

Dagens udsendelser kan stadig ses på Smakkelaugets Facebook side.

Der har været en stor feedback af begejstring over udsendelsen og om det arbejde Nysted Smakkelaug står for. Det er noget, der gør os megastolte, siger oldermand Richard Jensen.

-red.