Smakkejollen Jette blev døbt i regn og blæst

Den 8. juli døbte vi vores Limfjordssjægt, som blev erhvervet sidste efterår. Gudmoder til sjægten er Jette Rosenfold.
På grund af den kraftige vind, og en hel del regn, blev hun døbt liggende på vandet - det ville blive for risikabelt at bakse den op på ophalervognen, og for at undgå skader, valgte man at lade den blive i sit rette element.
Smakkelaugets, og en del af Bådelaugets medlemmer, var mødt op til det lille arrangement og dåb - trods det dårlige vejr.
Menuen var sædvanen tro øl, vand, Kaptajn Morgan rom og Hannes lækre, hjemmebagte kransekage.
Gudmoderen overrakte oldermanden for lauget, Richard Jensen, en gave til smakken "Jette" i form af en pengegave på 500 kroner, som skal bruges på vedligeholdelse af jollen. Der er lagt planer om, at hun skal udstyres med rødbrune sejl, som vi har liggende.

Lidt om sjægten
Sjægten og traileren blev indkøbt til Institut for Idræt ved Københavns Universitet i slutningen 90´erne, hvor den har været brugt til uddannelse af friluftsvejledere frem til 2008, hvorefter den ikke længere skulle anvendes og derfor blev solgt fra.
Båden – en såkaldt Limfjordssjægt - er bygget efter originale tegninger af en ældre bådbygger i Helsingør ca. 1995.
Sjægten havde sin prøvesejlads torsdag den 10. juli 2015, som blev udført af Ole Wiberg og Just Haaning. Sejladsen forløb fint, trods en mindre justering af storsejlet undervejs. -oldermanden