Smakkelauget firedobler deres medlemstal:

Stor tilgang af aktive og passive medlemmer

Af Richard Jensen

Tilgangen af medlemmer til Nysted Smakkelaug har været stærkt stigende siden foråret. Der har været tilgang af flere aktive medlemmer og medlemsskaren af støttemedlemmer vil ingen ende tage. I dag har de 80 medlemmer, bestående af 25 aktive medlemmer og 55 støttemedlemmer. Støttemedlem er et passivt medlemsskab.

Omtalen af byggeriet i dagspressen har været medvirkende til det øgede medlemstal, og viser den store interesse, der er for laugets maritime aktiviteter.

Udgivelsen af deres nye brochure, der fortæller om det maritime arbejde og det håndværk, der knytter sig til bådbyggeriet, har da bestemt også været medvirkende til det øgede medlemstal, og er blevet uddelt på arrangementer og træf i Danmark, hvor de har deltaget med sejlads eller udstilling.