Næstformand overtager formandsposten:

Foreningslivet i Bådelauget kører fortsat på højeste blus,
trods uenighed i ledelsen

At drive en maritim forening kan ikke foregå uden gnidninger på den ene eller anden måde. Det ville da også være mærkeligt, hvis bestyrelsen altid var enig. At være formand er ikke altid nemt og kan til tider være en utaknemmelig post, og må som ofte rette sig efter sin bestyrelses det må være demokratiet, der bestemmer her.
Bådelaugets formand har valgt at trække sig med øjeblikkelig virkning af personlige årsager. Tommy Frederiksen overtager posten indtil næste generalforsamling, hvor der skal vælges en ny.

Standerstrygningen
Den sidste lørdag i oktober blev standeren taget ned af Benny Svendsen, som havde overtaget posten efter Tommy Frederiksen, som jo nu skulle holde standerstrygningstalen som fungerende formand.
Formanden gav stor ros til laugets festudvalg, som kunne fremtrylle lækre retter til billige penge.
Sommerfesten med kalvekød og flæskesteg, lavet af Niels Hansen og festudvalget. En dejlig dag med fuldt hus.
Arbejdslørdag i oktober måned. Listen blev arbejdet igennem, og det meste blev lavet, nogle havde klaret deres arbejde i løbet af ugen, da de ikke kunne om lørdagen. Der kan sagtens bruges flere hænder. Der blev afsluttet med en lækker biksemad.
Sommerens flotte vejr gav anledning til sejladser ud i det danske sommervejr.
Rejefiskeriet har været rigtigt godt i år, oplyses det fra dem, der fisker rejer. Ålefiskeriet har været nogenlunde. Sommerheden har flyttet rundt på ålens cyklus, så de trækker senere i efteråret, hvor der er fiskestop for bundgarns- og erhvervsfiskere.
Ørred- og laksefiskeriet har været godt i det tidlige forår og starter igen i midten af november måned, når tilladelse på 55 mm flydegarn bliver lovligt igen. Der er ulovligt at benytte disse slags størrelse garn i en periode, netop for at beskytte ørreden.
Der blev, sædvanen tro, råbt tre gange hurra, før man spiste gule ærter.

-red.