Det sker ikke igen før om 100 år, proklamerede DMI:

Nysted blev landskendt ved stormflodens rasen med en vandstand på over 1,70 m

Forhøjet vandstand er ofte set på Nysted Havn, men en vandstand på 1,71 er kun noget der sker en gang hvert hundrede år, proklamerede DMI på TV kanalerne.

Den første onsdag i januar var der travlhed på havnen, da de foreninger og erhvervsdrivende, der ligger tæt på vandet, skulle redde deres inventar og løsøre.

Den forhøjede vandstand ville overskylle det meste af havnen helt op over Strandvejen.

I klublokalet i Bådelauget var der travlhed fra morgenstunden. Alt inventar, med og uden el-installationer, blev afmonteret og løftet op, så det kunne ligge tørt, når vandet steg. 40 cm fra gulvhøjde nåede vanstanden inde i lokalet, da den var på sit højeste.

Et el-skab på molen ved Havnerøgeriet brød i brand, da det kortsluttede, så Brandvæsenet måtte tilkaldes. Strømmen forsvandt også fra Bådelauget, da vandet nåede op over de udendørs kontakter.

DR TV og TV2 ØST var til stede på havnen for at holde deres seere ajour med udviklingen gennem dagen og aftenen.

Nysted Smakkelaug hævede alle de større elektriske maskiner i værkstedet, så der ikke kom vand i motorerne, men alligevel viste det sig, at den ikke var hævet nok for båndsaven, for vandet stod 7 cm op i motoren, ærgerligt. Motoren er blevet repareret og er blevet monteret på båndsaven igen, og virker perfekt.

Kommunens kompressor til bobleanlægget var imidlertid ikke blevet hævet, og lagde sig om på siden, så elmotoren kom under vand. Den skal nok skiftes, men skal først have en teknisk undersøgelse.

Flere både var væltet på stejlepladsen med vinteropbevaring, da bukkene ikke var bundet sammen og var drevet væk. Medlemmer fra Nysted Bådelaug sørgede efterfølgende for, at de blev rejst igen.

Tommy Frederiksens hund "Manse", der blev landskendt som hunden, der ikke kan lide at få våde poter, - det passer nu ikke helt med virkeligheden, da han ellers kan fornøje sig lystigt i det våde element.

Flere unge, kvindelige reportere blev fragtet på fast grund på ryggen af Tommy Frederiksen. Jeg ved ikke, om han tog dem i brandmandsgreb, men de var nu ikke særlig tunge, sagde han til Laugsnyts redaktør med et lille smil.

Dagen efter skulle man besigtige skaderne efter stormfloden og ellers skulle der fjernes vand og slam for gulvene.

Elektrikere måtte tilkaldes for at skifte de kontakter, der havde været under vand, så strømmen kunne tilsluttes igen.

Inventar, øl-automat og øl-skab skulle sættes på plads igen, når gulvene var blevet tørre. Fiberboksen, der giver signal til internettet, blev monteret, men højere end tidligere, så den ikke skal afmonteres ved eventuelt højvande igen.

Køkkenskabene og de skabe, der er monteret i lokalet skal skiftes, da de har været under vand. De er lavet af lamineret spånplade og kan ikke tåle vand. Det er blevet meldt som stormflodsskade, og er blevet delvist erstattet.

Havnefoged Sven Erik Hauberg og medlemmer af Bådelauget ryddede op på og omkring havnen af drivende bjælker og pæle samt andet løsøre.

Tak til alle dem, der gav en hjælpende hånd under stormfloden.