Den ca. 100-årige hjuldamper "Fürst Schwartzburg" sejlede som slæbedamper på de europæiske floder, endte sine dage ved Ålholm Slotspark. Foto: Alex Jensen

Af Richard Jensen:

Fra Ålholm havn med hjuldamperen Fürst Schwartzburg

En stor turistattraktion til automobilmuseet i Nysted blev skudt i sænk af Statens Skibstilsyn, der krævede et mandskab på 10-12 ansatte.

Johan Otto Valdemar baron Raben-Leventzau, skabte automobilmuseet med over 200 udstillede veteranbiler, en sporvogn og et veterantog med jernbane gennem skoven. J. O. Raben-Leventzau købte den gamle hjuldamperen "Fürst Schwartzburg" den 1. oktober 1969 i Hamborg. Efterfølgende blev den bragt til Svendborg, hvor den skulle efterses, men ellers var den i god stand. Den blev bugseret fra Svendborg til Nysted af Svitzers slæbebåd "Urd".
Planen var, at passagerene skulle køres med veterantog fra automobilmuseet gennem skoven til Ålholm Slotspark, hvor de skulle stige om bord på hjuldamperen, og sejle omkring i det lave vand ved Nysted, gennem Skovrenden til Stubberup havn, hvor de skulle transporters tilbage til automobilmuseet med veterantoget.
En ide der ikke kunne eller blive realiseret, fordi Statens Skibstilsyn krævede en halv snes medarbejdere for at blive godkendt til sejlads med turister, på lige fod med dens kendte kollega hjuldamperen Hjejlen på Silkeborgsøerne. Det ville blive urentabelt og hele ideen blev forkastet.
Den lå nu til kaj i Nysted Havn i et år, før Nysted Kommune ville have den fjernet, da den optog for meget plads for de sejlende turister og havnens egne både.
"Fürst Schwartzburg" blev bugseret over til den anden side af noret, og blev lagt for anker langs Ålholms Slotspark, på det flade vand. Turister der kom til endestationen med veterantoget, skulle kunne stige om bord, for at se de gamle dampmaskiner i funktion. Denne ide blev heller ikke realiseret, da de fleste dele af messing, koøjer og lignende forsvandt fra båden - fjernet af turister og lokale metalsamlere, til evigt minde af en svunden tid, andre for at tjene en skilling på metallet.
Den lå ved Ålholm Slotspark endnu nogle år, hvorefter den blev hugget op.
Den 50 meter lange "Fürst Schwartzburg" blev bygget i 1880’erne, og sejlede i sin storhedstid de tyske floder Rhinen, Elben og flere andre europæiske flodvande tynde som slæbedamper. Tiden, teknikken og dieselmaskinens indtog var løbet fra den. Den blev opgivet og sat til salg, beliggende i det daværende Østtyskland.

Mandefald på Ålholm
Baron Johan Otto Valdemar Raben-Leventzau blev født 2. april 1904 og døde den 15. februar 1992, 87 år gammel. Sønnen John Otto Raben-Leventzau overtog godset og Ålholm Slot med tilhørende automobilmuseum, efter faderens død, men var ved at gå konkurs i 1995, hvor man solgte flere effekter fra slottet. Formuen blev sat i en familiefond, og slottet med godset blev herefter sat til salg. John Otto Raben-Leventzau blev født den 8. februar 1950 og døde i England den 3. januar 2013, 62 år gammel.

Den rige særling
I 1996 overtages godset og Ålholm Slot af rigmanden og særlingen Stig Husted-Andersen, der opkøbte flere store villaer på Strandvejen og jordbesiddelser rundt om i Danmark. Også på Lolland-Falster opkøbte han flere bygninger og jordbesiddelser. De fleste ejendomme står i dag tomme og forfalder, mangel på vedligeholdelse.
Rigmanden og særlingen Stig Husted-Andersen døde den 18. august 2008 efter længere tids sygdom. Ålholm Slot og gods ejes og drives i dag videre af familien Husted-Andersen.

Veteranbilerne sælges
Den 12. august 2012 solgte RM Auctions, verdens største auktionshus for samlerbiler, 181 veteranbiler for mere end 75 millioner kroner på Ålholm Automobilmuseum. Det skabte en kø på over 3 kilometer. Man havde gættet på, at ca. 200 bydere ville dukke op, - men omkring 900 bydere fra 34 lande bød på bilerne. Alene Danmark præsterede over 300 bydere. Adskillige af bilerne blev solgt for 10 gange over vurderingen og alle 181 biler blev solgt.

Afslutningen
Ålholm Slot er lukket for offentligheden og automobilmuseet eksisterer ikke længere. De fleste bygninger er i dag revet ned, også på grund af manglende vedligeholdelse. En epoke er slut, og Nysted har mistet sine største turistattraktioner.