Arne Andersen og Ole Wiberg hjælper børnene med at montere mast og ikke mindst de tre sejl, som var svært for børn at binde rigtigt med knuder. Foto: Alex Jensen

Et pænt resultat, siger Richard Jensen fra Smakkelauget:

”Byg selv” smakkejolle for børn og barnlige sjæle hittede med 80 solgte emner

En stand med informationsmaterialer samt et arbejdende værksted, skulle gerne skaffe flere nye og yngre medlemmer til de to maritime foreninger.

Der var fra start lagt pres på de medlemmer, som hjalp børnene med at få deres små smakkejoller bygget færdige med mast og sejl. Til tider var der skabte en kø ved bordet af utålmodige børn, som gerne ville bygge deres helt egen smakkejolle for derefter at afprøve den i vandbassinet, som var opstillet ved siden af teltet.
Både danske, tyske, franske og skandinaviske børn var ivrige efter at bruge deres hænder til andet end legetøj, - men også for at udvise kreativitet. Det kneb lidt med at binde de forskellige knob, der skulle anvendes for at fastgøre de tre sejl, som hører til en smakkejolle, men de fik hjælp fra den ihærdige medarbejderstab, der stod til rådighed med undervisning.
Tiden til at lave og skabe maritime ting til vores salgsbod har været kort, alt for kort, siger oldermanden fra Smakkelauget Richard Jensen. Næste gang skal vi ud af starthullerne noget før, og måske skal vi arbejde på projektet gennem vinteren, for at skabe mere ro i dagene omkring festivalen.
Man havde lavet kasteliner, nøgleringe med vedhæng i form af abenæver i flere nuancer, muleposer med logotryk, plakater, malerier, viskestykker og fiskegarn er bare nogle af de ting, der var blevet produceret.
Det endte med et mindre overskud på 430,- kroner, da der forelå en større investering i form at interiør.
I teltet var der også blevet indrettet en afdeling til sejlsyning, og her blev Smakkelaugets nye sejl til deres to-smakke ”Hanne”, syet færdig. Tidligere sejlmager Freddy Pedersen sørgede for, at det blev gjort på den korrekte måde.
I samme afdeling af teltet sidder Alex Jensen og syr nye skrubbegarn. Det er en bestilling fra et medlem, som gerne vil dyrke garnfiskeri efter skrubber. Der bliver kun syet et garn nu, og de næste to fra samme bestilling bliver syet, når Bådelauget starter vinterundervisningen i januar måned, siger Alex Jensen.
Teltet var venligst udlånt af Multicenter Syd og blev rejst og nedtaget af deres flittige og flinke elever.
Om Smakkelauget deltager næste år er ikke afgjort endnu. Det er kun hvis der kan skaffes et telt på samme præmisser som i år.
Nysted Bådelaug ønsker ikke at deltage næste år, og deres del af investeringen til interiøret, er herefter blevet frikøbt af Nysted Smakkelaug, så Nysted Bådelaug har ikke haft nogen form for udgifter ved deres deltagelse på årets festival.

-red.