Lokalplanen er ikke fredet:

Nysted havn skal udvikles for at skabe nye aktiviteter

Af arkitekt Ole Wiberg

Hvis Nysted Havn ikke skal blive en spøgelseshavn med færre og færre både og ingen aktivitet, skal den være omdrejningspunktet i Nysteds byliv, ligesom den har været det igennem byens 600 årige historie.

Det virker som om ethvert tiltag til øget aktivitet og udvikling på havnen, bliver negativt modtaget af nogle enkelte af Strandvejens beboere og af Guldborgsunds teknik og miljøudvalg.

Nysted Smakkelaug indsendte i 2014 et projekt til etablering af et maritimt værksted på havnen. Den valgte placering var valgt med omtanke, - idet det er vigtigt, at værkstedet ligger i forbindelse med havnens ophalervogn og slæbested, således at joller kan optages og søsættes uden transport til og fra værkstedet. Forslaget blev positivt modtaget af havnens brugere og af de foreninger som bor på havnen, samt ved et borgemøde på Skansen. Havnefrontens beboerforening og enkelte beboere på Strandvejen var negative over for projektet.

Teknik og miljøudvalget meddelte til Smakkelauget store overraskelse, at der ikke kunne gives tilladelse til opførelsen, fordi der ikke var noget byggefelt, og at man på nuværende tidspunkt, ikke ville se på eller udarbejde en ny lokalplan for havnen. Derimod foreslog udvalget i et brev af 26. oktober 2016, at de ville se positivt på en ansøgning om dispensation fra lokalplanen ved en forlængelse af den eksisterende bebyggelse af Bådelaugets bygning ud mod vejen. Ved flere skrivelser blev vi opfordret til at indsende et skitseprojekt, således at sagen kunne blive behandlet. En udbygning på 100 m2 (som tidligere ansøgt) ville som vi, dække området som i dag er udlagt til parkering. Projektet skulle i øvrigt følge lokalplanen, vedrørende højder, udtryk og materialevalg.

Tavshed fra kommunen
Vi ved, at sagen er blevet behandlet, men Smakkelauget har den 1. juni 2017 endnu ikke fået noget skriftligt eller mundtligt svar fra kommunen, men ifølge Folketidende den 20. april 2017 "skubber det til alle rammer, så vi valgte at sige, at vi ikke kan give dispensation," lyder det fra Flemming Jantzen, formand for teknik og miljøudvalget, hvilket vil sige, at kommunen går imod sin egen anbefaling. Smakkelauget har rykket for et skriftligt svar.

Situationen er, nu efter 4 års arbejde og da lauget ikke har få anvist et ledigt byggefelt, må der arbejdes politisk for at få den kommende kommunalbestyrelse til at udarbejde en ny lokalplan for Nysted Havn. En plan som kan give havnen en indsprøjtning, og give mulighed for vækst, aktivitet og udvikling.

Havnen skal udvikles
En ny lokalplan for Nysted Havn, kunne give mulighed for andre aktiviteter end opførelsen et maritimt værksted. På mange havne, har turister og besøgende mulighed for at leje kajakker på time- eller dagbasis. Området omkring havnen egner sig til denne form for fritidsaktivitet. En anden aktivitet kunne være en forretning med salg af udstyr til både, med mulighed for bestilling af særlige varer fra dag til dag, - der kunne også være et motorværksted, med salg af påhængsmotorer, - eller boder med salg af sommertøj, design og kunst. Overnatning på vandet, en ny mulighed at holde ferie på i en båd, en dag, en weekend eller en uge. Udlejning af både i havnen, som en form for hotelværelse. Man bor ombord, sejler ikke, men bruger havnens faciliteter, toilet bad m.m. Det kunne være i eksisterende både, eller i specialbyggede til formålet.

Disse er kun nogle af de muligheder, som en ny lokalplan kunne indeholde. Disse muligheder ville på sigt skabe mere liv på havnen og i byen, - der vil komme flere gæstesejlere, flere turister og besøgende og med tiden også flere både i havnen.