maritimt værksted nysted smakkelaug

Værkstedsdelen som nu er udlejet, ses i baggrunden. Foto: Richard Jensen

En treårig aftale om værkstedet er på plads:

Havnen, Smakkelauget og Bådelauget
går sammen om et værksted fra årsskiftet

I juni måned 2017 er der indgået en aftale mellem Guldborgsund Kommune, Nysted Smakkelaug og Nysted Bådelaug om deling om af værkstedet, der bliver ledigt fra januar 2018.
Siden forrige generalforsamling i 2016, har der været arbejdet på, hvad værkstedet eventuelt kunne bruges til. Skulle man udleje til kommunen eller til Smakkelauget, der manglede værkstedsfaciliteter, som der har været skrevet om i bladet før.
På sidste generalforsamling blev det vedtaget, at Nysted Smakkelaug eventuelt kunne bygge til Bådelaugets bygning ud mod parkeringspladsen. Dette er der blevet sagt nej til fra kommunens politikere, som der kunne læses om i sidste Laugsnyt nr. 61. Der er stadig ikke kommet nogen redegørelse for, hvorfor der er givet et afslag fra kommunens politikere, andet end det, der kunne læses i vores lokale dagblad.
Aftalen mellem disse tre parter betyder, at Bådelauget får tilført en fast årlig indtægt for udlejningen af værkstedet, som Guldborgsund Kommune har været fritaget for, da Bådelauget købte bygningen i 2007, og bygningen gennemgik en total renovering og blev udbygget mod syd, og ser ud som den gør i dag. Det var en del af købsaftalen, at kommunen skulle bo huslejefrit i 10 år.
Med den nye treårige aftale der er lavet, skal Guldborgsund Kommune stå for 50 % af lejen, Smakkelauget for 30 % og Bådelauget for de sidste 20 %. Bådelauget kan ikke undvære et værksted for reparation og vedligeholdelse af bygningen.
Aftalen for Smakkelauget betyder, at der skal ændres på indretningen af værkstedet, da det skal kunne bruges hele året. Foreløbigt må man nøjes med den plads der er til rådighed, indtil der foreligger et nyt projekt om byggeri af et maritimt værksted, som lauget stadig arbejder på, lyder det fra Smakkelaugets oldermand.
Der skulle gerne være plads til nogle længerevarende reparationer og vedligeholdelser, da lauget har flere joller liggende, der kræver en større opbygning. Det er laugets planer på længere sigt, at bygge nogle nye joller, som der har været bygget på et af de eksisterende skibs- eller bådeværfter, der fandes i Nysted, siges der fra lauget.

-red.