laugsnyt nysted baadelaug redaktør richard jensen

En udgave af Laugsnyt findes allerede i en elektronisk udgave på vores hjemmeside og kan hentes ganske gratis. På vores hjemmeside ligger også denne webbaserede udgave og indeholder det samme stof, som er bragt i Laugsnyt eller bringes i fremtiden. Foto: Richard Jensen
 

Bladet skal føres ind i en ny tidsalder:

Som alle andre moderne medier, bør  bladet kun være i en webbaseret udgave

Når man nu udgiver et foreningsblad, er det for at holde sine medlemmer orienteret om det ene eller andet, der skal ske i foreningen eller om ting, der er foregået.
Samtidig er det jo et organ, hvor man kan udtrykke sine meninger og visioner i. Det kan være om foreningslivet eller om hvordan man tænker om det ene eller andet, om man nu er enig med alt i bestyrelsens arbejde og lignende.
Nysted Bådelaugs medlemmer må nu være nogle yderst tilfredse medlemmer, der aldrig ytrer deres mishag eller meninger i et  offentligt medie.
Det er vanskeligt at producere et foreningsblad, uden foreningens og medlemmernes deltagelse og medvirken. Flere gange i bladet har jeg efterlyst et større engagement fra bestyrelsen og fra medlemmerne, - det er der ikke kommet nogen reaktion ud af, og kan jo tyde på, at medlemmerne ikke har nogen mening eller ønske om, at bladet fortsætter.
Nu er det jo ikke kun redaktørens meninger og synspunkter, der skal gøre sig gældende her i dette blad, som jo kun skal formidle informationer og nyhederne videre til medlemmerne.
Moderne teknologi og medier
I en tid hvor de elektroniske medier holder deres indtog eller har gjort det allerede nu i mange hjem verden over, kan også Laugsnyt tilslutte sig denne moderne form for elektronisk medie.
Alle hjem har efterhånden en smartphone, tablet eller ipad, som er nem at medbringe alle steder hvor man har lyst, det kan være i stuen, soveværelset, terrassen eller måske i udlandet hvad enten man er på ferie eller arbejder der.
Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og lad os nedlægge denne forældede papirudgave og lad os lave en udgave der er webbaseret, der lever op til vores moderne tid, og kan altid læses på vores hjemmeside.
Der kan jo også spares en del penge på porto og tryk, og en opkrævning kan jo også sendes til ens e-boks, ganske gratis.

-red.