Laugsnyt ruster sig til fremtiden
Som før skrevet i Laugsnyt har bladets redaktør efterlyst mere engagement og input fra foreningens medlemmer. Det har dog stadig ikke ændret sig til det gode med indsendelse af tekst og artikler til bladet.
For at bladet kan overleve, er det nødvendigt, at det bliver brugt som et bredt nyhedsmedie til at informere medlemmerne om havnens udvikling og til fælles fodslaw for de fire maritime foreninger, der findes på havnen.
Et samarbejde på tværs af de maritime skel, gør det nu muligt, at hæve bladet til et bredt informationsorgan med masser af nyheder og vigtige informationer til medlemmerne, klubberne imellem.
Det er dog stadig vigtig, at medlemmerne kommer med ideer og input til bladet, så deres meninger og interesser kommer frem til andre medlemmer.

Ændret layout
Med det nye samarbejde klubberne imellem er bladets navn ”Laugsnyt” blevet skiftet ud med ”Havnenyt”.
Der er blevet ændret lidt på designet, men ikke mere end at man kan genkende det gamle Laugsnyt.
Det er meningen, at bladet skal distribueres til strategiske steder i kommunen. Det kan være på Borgerservice og på Guldborgsund Kommune og ikke mindst i klubhusene, som selv skal sørger for, at bladet bliver omdelt til medlemmerne.
Hvis man ikke er god nok til at udtrykke sig på papir eller til det skrevne ord, er der hjælp at hente på bladets redaktion, som gerne står til rådighed og hjælper dig med at skrive din mening eller din ide om en artikel som kan bringes i bladet.