maritimt værksted nysted smakkelaug

Maritimt værksted atter på tegnebrættet:

Nye skitseforeslag vil give ny debat på Strandvejen

Af arkitekt Ole Wiberg

I forbindelse med at Teknik og Miljøudvalget i Guldborgsund kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en ny Lokalplan for Nysted Havn, således at Smakkelauget kunne opføre et maritimt værksted ved det nyrestaurerede slæbested, udtalte formanden for udvalget Flemming Janzen (V), til Folketidende, at kommunen ikke vil fortsætte lejemålet af værkstedet i Bådelaugets bygning, da aftalen snart udløber. Dette indebærer, at havnen skal finde en anden placering til den kompressor, som betjener bobleanlægget. Samtidig udtrykker Flemming Janzen, at Smakkelauget derefter kunne forhandle sig til en overtagelse af Bådelaugets værksted.

Hvis Flemming Janzen var bedre orienteret, ville han vide, at Bådelaugets værksteds fremtid har været behandlet på møder mellem Nysted Havn, Bådelauget og Smakkelauget. Her har Smakkelauget givet udtryk for, at det eksisterende værksted ikke egner sig til formålet som bådebyggeri, da det har en for lille arbejdshøjde. Samtidig har Nysted Havn aldrig meddelt eller givet udtryk for, at Havnen ikke ville forsætte med at leje værkstedet efter aftalens udløb.

Bådelauget har dog på sidste generalforsamling nedsat et udvalg, som i alle tilfælde skulle arbejde med forslag til en fremtidig anvendelse af værkstedsarealet. Derfor er spørgsmålet nu om Bådelauget kan undvære lejeindtægten fra værkstedsarealet hvis Nysted Havn ikke vil forsætte lejemålet, eller om værkstedet skal udlejes til anden side. Muligvis skal der foretages en ombygning med flere bokse til udlejning, eller der skal findes en ny anvendelse.

Flere medlemmer har foreslået forskellige løsninger. Større lokaler til 80-90 personer, og flytning af køkken og toiletter, større lagerplads, bedre tilkørsel til depot og mere depotplads for øl og vand, eller et større lokale med billardborde til Bådelaugets billardklub. Lokalet kunne også anvendes til fester, møder/udstillinger. Mange af forslagene ville give større aktivitet i Bådelauget og flere af forslagene ville også give større indtægter, som er vigtige for Bådelaugets fremtid.

Smakkelauget har på deres seneste bestyrelsesmøde igen diskuteret muligheden for at leje værkstedet, men finder det stadig ikke velegnet pga. arbejdshøjden.

Da Smakkelauget fik afslag på at bygge et maritimt værksted ved slæbestedet, meddelte Teknik og Miljø ved byplanlægger Dennis Grønbæk, at man ville se positivt på, og give dispensation fra den eksisterende lokalplan, såfremt Smakkelauget ansøgte om et byggeri, som var en forlængelse af Bådelaugets bygning ud mod vejen, dvs. et byggeri på den eksisterende parkeringsplads.

Et skitseforslag er under udarbejdelse og vil blive forelagt Bådelaugets og Smakkelaugets bestyrelser, og senere fremlagt for en generalforsamling til godkendelse. Byggeriet bliver dog en del dyrere, ca. 30 % mere end det oprindelige forslag, da der skal ske en del ændringer ved Bådelaugets bygning. En flytning af gennemløbsbrønden på parkeringsarealet vil sikkert også blive nødvendig.

En anden mulighed er, at der findes en løsning inden for den eksisterende lokalplan, hvilket vil medføre, at det maritime værksted opføres på et af de ledige byggefelter f.eks. på det areal hvor den eksisterende lejeplads ligger. Dette areal er på ca. 250 m2 og er stor nok til bygningen med de nødvendige udenomsfaciliteter. Placeringen indebærer, at Smakkelauget kan få tilladelse til at bruge en del af kajarealet til optagning af joller, da der må opstilles en mindre lift, som kan tage jollerne op, hvorefter de kan køres ind på værkstedet. Placeringen er dog ikke så heldig, da Smakkelaugets medlemmer er brugere af Bådelaugets faciliteter.

Begge forslag med ansøgninger vil snarest muligt blive udarbejdet og sendt til Teknik og Miljø i Guldborgsund Kommune.