Stregtegningen illustrerer hvordan der kan skabes et helt maritimt område på havnen. Illustration: Ole Wiberg

Kommunen vil udleje ledige arealer:

Det maritime værksted
vil igen skabe debat i Nysted


Hvis man går lidt tilbage i havnens historie, ikke helt tilbage til middelalderen, men til tiden omkring århundredeskiftet, er der på Nysted Havn en tradition for skibsbyggeri, og her har ligget flere skibsværfter og bådbyggerier. Den mest kendte var nok Frederik Rudolf Sparre, der byggede flere kendte skibe og fartøjer til staten.
Nysted Smakkelaug arbejder ikke kun for at bevare ældre historiske træjoller, men også for at bevare den maritime historie, som er en del af byens kulturarv.
Nysted Smakkelaug er en forholdsvis ung forening, der blev oprettet den 1. juli 2012 af en håndfuld medlemmer fra Nysted Bådelaug. I dag har de 84 betalende medlemmer.
For at kunne arbejde med sådanne joller, er det nødvendigt at have et værksted. Det er dog ikke lykkedes at komme til enighed med Strandvejens beboere eller kommunens politikere endnu, og indtil nu er der projekteret tre skitseforslag til et maritimt værksted.
Det første skitseforslag, der er indsendt den 5. december 2014, er på pladsen nord for beddingen, der hvor miljøcontainerne står, som lauget mener og tror, er den bedste placering, da det vil samle hele området til et maritimt center med tilhørende aktiviteter.
Efter det afholdte borgermøde på Skansepavillonen den 30. august 2016 med omkring 200 fremmødte, er det af kommunens politikere blevet anslået til, var der 95% for og 5% imod byggeriet, men det blev alligevel afslået af politikerne.
Projekt nummer to var en tilbygning til Nysted Bådelaugs eksisterende bygning mod øst, ansøgning indsendt den 20. december 2016. En opfordring fra især Guldborgsund Kommune (Frederik Cordes), der håbede på, at man ville fortsætte planerne om et maritimt værksted, trods afslaget.
En tilbygning på 100 m2 vil måske virke voldsom, men for at kunne opnå den ønskede løftehøjde, skulle der bygges op til den maksimumhøjde, lokalplanen foreskriver.
Dette forslag blev igen afslået af Teknik & Miljø, som mente, at det var lavet som en provokation og går ud over alle grænser, udtalte Flemming Jantzen sig til Folketidende.
Guldborgsund Kommune håber nu stadig på, at Smakkelauget ikke opgiver byggeplanerne, og foreslår, at der måske kan bygges på et ledigt byggefelt der eksisterer på havnen, altså der hvor legepladsen ligger.
Den 5. juli 2017 sendes der en forespørgsel til Center for Teknik & Miljø i GBS kommune, hvor der forespørges, om der kan gives politisk tilladelse til, at man kan bygge der, inden der bruges tid og kræfter på at lave et projekt på dette byggefelt.
25. august 2017 modtager Smakkelauget en mail fra byplanlægger Dennis Grønbæk Christensen, der meddeler, at efter afholdt møde i Teknik & Miljøudvalget, som umiddelbart er indstillet på, at leje arealet med lejepladsen ud, så der kan bygges indenfor lokalplanens byggefelter.
Nu er det lidt svært at fortsætte med nye projekter efter to afslag. Ønsker man måske bare at trække tiden ud, til vi bliver trætte af at lave nye projekter, siger Richard Jensen.
Projekt nummer tre bliver sat i værk, og skitser og tegninger er blevet udfærdiget af arkitekten samt en byggeansøgning. Det er endnu ikke blevet afsendt til kommunen, da man afventer udfaldet af kommunalvalget, og hvem der bliver valgt som kommunens nye politikere
Det skal understreges, at denne placering synes Smakkelauget absolut ikke er hensigtsmæssig og er ikke efter deres valg og ønske, da byens borgere og især de erhvervsdrivende på havnen, netop er glade for, at legepladsen ligger lige netop der, tæt på restauranterne, ishuset og Molegrillen.
Byggeriet vil også blive en dyrere løsning for lauget, da der skal bygges toilet, indlægges vand m.m., og kræver en lift for at tage bådene op af vandet.
Pladsen nord for beddingen ved containerpladsen, vil derfor stadig være den bedste placering og løsning for byen, havnen og for Smakkelauget, mener de fra Smakkelauget.

Visioner for værkstedet
Hvad er nu lige ideen med at bygge et værksted, lige der hvor containerpladsen ligger?
For det første vil man jo gerne renovere ældre, bevaringsværdige træjoller. Man vil også gerne bygge nye, mindre træjoller, som netop er blevet bygget her i Nysted. Et arbejde, der kan strække sig over hele året og vil være med til at lokale og byens turister, vil kunne kigge ind og se, hvordan man bygger en klassisk træjolle.
Nu er det ikke kun for Nysted Smakkelaugs medlemmer, men også for andre brugere af havnen, der måske skal have udbedret en reparation på båden eller jollen, som kan leje sig ind i værkstedet. Smakkelauget har jo en bred skare af specialister, hvor man kan få råd og vejledning om, hvordan man bærer sig ad. De har maskinerne, værktøjet og en stor ekspertise. Har man motorproblemer, kan man få råd og vejledning om, hvad der skal laves, eller hvad motoren fejler af deres specialist. Der indrettes ved samme lejlighed et lille motorværksted.
Derfor er det en nødvendighed, at bedding, ophalervogn og værksted ligger tæt på hinanden, så det skaber et fælles område, der vil give liv og aktivitet på området året igennem, siger oldermanden for Nysted Smakkelaug Richard Jensen.

-red.