Fritidsfiskerne sætter nye pæle på stejlepladsen

Lørdag den 8. oktober samledes fritidsfiskerne ved stejlepladsen på havnen i Nysted. Der var arbejdslørdag med udskiftning af de pæle, der enten manglede helt, eller bare var knækket på grund af tidens tand. Et arbejde, der skulle udføres, inden alle ruserne tages op til tørring for vinteren.

Guldborgsund Kommune stod for indkøb af pæle og beskyttere. Vi brugere af stejlepladsen skulle så udføre arbejdet med nedsætning af pælene.

Der er blevet sat beskyttere på alle pæle, som sikrer, at de ikke bliver slået i stykker, når der bruges græstrimmer.

12 fritidsfiskere var mødt op, og efter et par timer var arbejdet gjort færdig. Alle pælene var "naturligvis" trukket op dagen før af havnefogeden, som trængte til motion og havde konstrueret en speciel løfteanordning.

Dejligt at så mange tilsluttede sig til at udføre dette arbejde. Det viser jo, at der er et godt sammenhold mellem fritidsfiskerne på havnen. - Godt gået...!