Stormflodsudvalg skal arbejde på at sikre bygningen:
Referat fra den ordinære generalforsamling
fredag den 22. februar 2019
Til årets ordinære generalforsamling var 24 aktive og 8 passive medlemmer mødt op.

Valg af dirigent:
Henning Madsen blev valgt som dirigent, en post som han har haft nu efterhånden i mange år. Henning styrede generalforsamlingen som han plejede, hård, men retfærdig. Henning sørgede for, at det blev oplyst, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i dagspressen.
Som det første, blev der holdt 1 min stilhed for de medlemmer, som ikke var hos os mere, Lone Hermann, Bjørn Pedersen og nu for en uge siden Danny Seerup kun 52 år gammel.
Æret være deres minde!

Tre stemmetællere blev valgt:
Richard Jensen, Jette Rosenfold og Anne Svendsen.

Formandens beretning:
Formandens beretning blev fremlagt af fungerende formand Tommy Frederiksen.
Igen havde vi indbrud i vores klubhus den 21-01-2018, hvor køkkenvinduet blev brækket op. Tyven blev optaget på fotoalarmen, og sagen er opklaret ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Tyven opholdte sig i lokalet i ca. 2 min, og fik intet med sig, - men et vindue måtte skiftes og i den forbindelse kostede det igen betaling af selvrisiko ved forsikringen.

Nytårsfrokost:
20. januar var en stor succes og de 47 medlemmer + 4 fra festudvalget gik til det kolde bord og hyggede sig til midt på aftenen. Bestyrelsen havde besluttet at hensætte et beløb til maling af skørt mod loft, da det var længe siden, at denne del var blevet malet. Et arbejde som er blevet udsat på grund af den varme sommer.

Arbejdslørdag:
Den 24. marts havde 18 medlemmer lagt vejen forbi Bådelauget, for at yde deres med at gøre rent og holde i orden. Der kunne godt ønskes, at flere ville deltage i denne aktivitet. Efterfølgende blev der serveret frokost for deltagerne.

Standerhejsning:
Standeren blev hejst for sommeren den 7. april. Efterfølgende var der frokost i Bådelauget for de tilmeldte. Skipperlabskovsen var blevet skiftet ud med frokost, lavet af vores flittige festudvalg. Udsætning af jollerne blev udsat en uge efter standerhejsningen hvor de blev søsat og efterfølgende blev der serveret røde pølser i Bådelauget. Det var et forår, som ikke var helt som det plejede at være, idet kulden fortsatte helt hen til den 1. april, og flere af vores medlemmer havde ikke nået at ordne deres joller, men udsætningen blev alligevel gennemført trods det.

Pinsebrunch:
Som noget nyt var morgenmaden Pinsemorgen blevet udskiftet med brunch, og blev en stor succes med 25 tilmeldte + 4 fra festudvalget, - så måske kan festudvalget overtales til igen at lave brunch til Pinse 2019.

Hornfiskekonkurrence:
Fin tilmelding og der blev fanget rimelig med fisk, dog ingen rekord dette år. Det kniber med at skaffe både og bådfører, når der er mange tilmeldinger, så flere medlemmerne må gerne melde sig med deres joller, næste gang vi holder konkurrencen.

TV/Øst:
Den 24. juli var TV/Øst på havnen, for at optage klip om Smakkelauget. Det kom der en rigtig fin film ud af, som blev sendt direkte i TV/Øst. Optagelserne foregik på vandet med Smakkejoller og i værkstedet, hvor der blev arbejdet. I skurene blev der fortalt om fiskeri og et klip blev vist med Det Maritimt Udvalg.

Sommerfest:
Det blev ikke til helstegt gris dette år, da der var forbud mod at grille på grund af den ekstreme tørre sommer. I stedet blev det til kalveculotte og ribbensteg på gasgrillen. Det var Niels Hansen, som stod for dette og festudvalget sørgede for resten, så det blev alligevel en rigtig god fest. Ølmanden Alex kunne berette, at der til festen blev solgt 11 kasser øl, 37 flasker vin og 3 flasker spiritus. Det kostede kun en flad 50’er for at deltage, så lidt overskud blev det også til. Der var levende musik og flere fik da også sig en svingom, de der kunne holde sig på benene, til tonerne af ”Bamses venner”. Der deltog 48 personer til dette arrangement.

Arbejdslørdag:
Selv om kun 14 medlemmer bidrog med deres hjælp den 13. oktober, blev de planlagte ting alligevel nået, og der blev efterfølgende serveret biksemad med spejlæg.

Bestyrelsen:
Formand Preben Jensen ønskede at trække sig fra bestyrelsen og fra formandsposten på grund af uoverensstemmelser i bestyrelsen. Tommy Frederiksen blev konstitueret som fungerende formand. Der blev efterfølgende spurgt ind til årsagen og oplysninger angående Preben Jensens afgang som formand. Alex Jensen svarede på dette til alles tilfredshed.

Standerstrygning:
Ved standerstrygning den 27. oktober kl. 13:00 blev der serveret gule ærter af festudvalget for kun en flad 50’er til de 48 tilmeldte personer. 13 joller blev taget på land for vinteren.

Stormflod:
Igen efter kun 2 år fik vi stormflod den 2. januar 2019 med store ødelæggelser til følge. Stormflodsrådet har godkendt erstatningen, og klublokalet er nu renoveret. Meget af arbejdet er udført af Bådelaugets egne medlemmer. Bådelauget bliver præmieret af Stormflodsrådet i form af et kontant beløb. Bestyrelsen har besluttet, at den nederste del af det nye køkken, bliver udført i rustfrit stål, så vi slipper for udskiftninger fremover efter højvande eller stormflod.
Formanden sluttede beretningen med at takke de medlemmer, som havde ydet en indsats for at få hverdagen og fester til at fungerer og nævnte bestyrelse, festudvalg, Maritimt udvalg, ølmand, webmaster/redaktør og bladudvalget. Også en stor tak til Smakkelauget og til rengøringsholdet for hjælp i årets løb.

Aflæggelse af regnskab:
Kasseren havde meldt afbud på grund af personlige årsager, og det reviderede regnskab blev fremlagt til gennemgang og spørgsmål. Per Carstens ønskede en redegørelse for hvor beløbet for Smakkelaugets ølkørsel var opført. Benny Svendsen oplyste, at det stod under note 4 og var opført som udgifter under reklamer. Oldermand for Smakkelauget oplyste, at det opførte beløb på kr. 14.752,75 måtte være for 5 kvartaler, og at det nøjagtige tal for de 4 kvartaler i 2018 var på kr. 11.588,41.
Richard Jensen oplyste også, at beløbet for Laugsnyt på kr. 900,- var for et oplag nr. 63  på 24 sider, og der skulle havde været opført oplag nr. 64 på 20 sider til kr. 750,- giver i alt kr. 1.650,-.
Regnskabet for 2018 viste et årsresultat på kr. 19.476,99, som alle var godt tilfredse med. Regnskab og status blev godkendt.

Valg af bestyrelse for aktive:
Ikke på valg var Tommy Frederiksen og Alex Jensen.
Benny Svendsen modtog genvalg til bestyrelsen og som nyvalgt for aktive medlemmer blev Flemming Holm Larsen valgt. Som suppleant for aktive medlemmer modtog Niels Jørgen Hansen valg, efter afstemning mod Sven Erik Hauberg med stemmerne 14 – 9 og 1 blank.

Valg af bestyrelse for passive:
Sven Aage Christiansen modtog genvalg i bestyrelsen og som suppleant modtog Thomas Aagaard genvalg.

Valg af billagskontrollanter:
Lise Hansen og Svend Jensen modtog genvalg og Per Carstens & Anne Svendsen modtog genvalg som suppleanter.

Indkomne forslag:
Et forslag var blevet modtaget af bestyrelsesmedlem Alex V Jensen, som ønskede, at der blev oprettet et udvalg på 4-5 medlemmer, som skal arbejde på, at sikre ejendommen mod højvande og stormflod. Udvalget skal kunne arbejde med kystsikring i samarbejde med Guldborgsund Kommune, Beredskabet, Strandvejsforeninger, erhvervsdrivende på havnen og andre foreninger på havnen, for at finde den bedste løsning for at sikre mod højvande og stormflod i fremtiden. Udvalget skal også ansøge om fondsmidler til støtte af projektet.
5 medlemmer ønskede at deltage i projektet, Benny Svendsen, Jesper Brylle, Kaj Kronborg, Richard Jensen og Morten Hansen meldte sig til projektet.
Kaj Kronborg omtalte som formand for Havnefronten, at der var flere tiltag i den retning fra foreninger på havnen, og at man måske kunne samle disse foreninger til en fælles løsning.

Fastsættelse af næste års kontingent:
Formanden kunne berette at bestyrelsen ikke finder grundlag for at hæve kontingentet i 2020.

Eventuelt:
For første gang i mange år, var der ingen som ville have ordet under eventuelt og vi gik over til spisning af smørrebrød med en øl eller vand, givet af Bådelauget.
Der blev sluttet af med hurraråb for Nysted Bådelaug.-red.​