Af: Alex Jensen:

Renovering af slæbestedet

Ved Generalforsamlingen 2014 blev der nedsat en gruppe for at forberede overtagelse af slæbestedet på Nysted Havn. Projektgruppen bestående af Ole Wiberg, Alex Jensen, Joanna Marcussen, Thomas Aagaard, Finn Pyndt, Preben Jensen og Ole Persson. Gruppen skulle også stå for indhentning af tilbud for renoveringen.

Den 3. juni 2014 hvor de forskellige ønsker med slæbestedet blev behandlet og muligheder undersøgt, de gamle notater og undersøgelserne fra 2010-2011 blev gennemgået. Dykkerundersøgelsen fra HH Enterprise blev fundet i arkivet, der blev dengang betalt kr. 7.000,- for dykkerundersøgelsen. vi skulle nu forhandle med Guldborgsund Kommune for overtagelse af slæbestedet. Den gamle aftale fra den tidligere formand Preben Rosenfolds tid, var ikke længere gældende, så en ny skulle fremskaffes med Guldborgsund Kommunen, som senere viste sig, var en hel del vanskeligere end først antaget. På mødet blev der også behandlet mulighed for udvidelse af sporlængden og en ny og større ophalervogn, så der på længgere sigt kunne tages større og tungere både op.

Den 28. september 2014 hvor kun fire medlemmer af projektudvalget mødte op, en lidt ringe tilslutning. Siden sidste møde havde der været syn på den lovede ophalervogn, som står i Sakskøbing. Det viste sig, at den overhoved ikke kunne bruges til formålet, så en helt ny ophalervogn er nødvendig. Der var ikke på dette tidspunkt givet accept fra Guldborgsund Kommune om overtagelse slæbestedet. Priserne på nye skinner og sveller var blevet indhentet fra leverandører. Vi skulle nu finde den bedste løsning for et nyt slæbested samt at fremskaffe tegninger, opmåling af skinneanlæg, udfærdigelse diverse ansøgninger, indhentning af priser osv. 

Den 16. januar 2015 valgte vi at sende projektet i udbud til fire entreprenører, så den bedste løsning kunne findes. Der var blevet udsendt materiale, tegninger og specifikationer, for et nyt anlæg. Tilbuddene skulle modtages i Bådelauget den 23. februar kl. 12.00, hvor de skulle åbnes sammen med fremmødte udbydere.

Den 23. februar 2015 mødte Troels Jørgensen A/S og Per Aarsleff A/S som tilbudsgivere op i Bådelauget kl. 12.00. To tilbud fra HH Enterprises A/S og Sørensen & Ubbesen A/S var modtaget på mail, og blev fremlagt på mødet. Alle fire tilbud blev gennemgået. Der var meget stor spredning i tilbuddet på arbejdet, hvor den dyreste lå meget højt i forhold til den laveste. Vi skulle finde den bedste løsning inden generelforsamlingen.

Den 25. februar 2015 mødte projektudvalget for sidste gang, og gennemgik priser og løsninger, så der kunne peges på netop den løsning, vi fandt bedst, til fremlæggelse på generalforsamlingen. Projektgruppen foreslog, at arbejdet gik til Troels Jørgensen A/S.

Følgende tilbud fra Troels Jørgensen A/S blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen 27-02-2015.

35 meter skinneanlæg på H140 mm skinner – en forøgelse af skinnelængde på 7 meter.

Ny galvaniseret ophalervogn udført med nye hjul i nylon og rustfrie lejer. Der udføres ændringer på vogn efter projektgruppens anvisninger og specifikationer.

Arbejdet påbegyndes i uge 16 og forventes afsluttet inden 1. maj 2015.

Der opstilles ikke redskabsskuer på havnen, men Bådelaugets lokaler benyttes til frokost for håndværkerne, hvis der er behov for dette.

Arbejdet udføres af Troels Jørgensen A/S.

Projektgruppen havde nu løst deres opgave og kunne opløses.

Ole Wiberg og Alex Jensen har forsat tilsyn med renoveringen efter aftalte specifikationer.