Indsejlingen til Nysted Nor set fra syd med sømærket mellem Ålholm Slots to tårne.

Af Ole Wiberg:

Det maritime udvalg på jagt efter sømærkets historie

Når man kommer sejlende fra Østersøen gennem Østre Mærker, og vil anduve Nysted havn, ses til bagbord et stort sømærke stående på pynten under skoven ved Ålholm Slot.
Det siges, at der altid har stået et sømærke på det sted, måske lige så længe som Nysted by og havn har eksisteret. Nysted fik købstadsrettigheder for over 600 år siden, nemlig i år 1409.
Sømærket er beskrevet i Den Danske Lods femte udgave fra 1899, og der står om Nysted:
"Besejling: Fra Østersøen til farvandet N. for Rødsand kan man altsaa komme ad to Veje, enten gjennem Østre-Mærker eller gjemmen Kroghage-dyb.
Gjennem Østre-Mærker leder, som tidligere nævnt ( se side 351), Mærket: Aalholm Baake midt imellem Aaholm-Slot spidse Taarn og det Ø. der for liggende afstumpede Taarn."
Aaholm Baake er altså et ældre mærke, som har haft stor betydning for sejladsen til Nysted havn og for forbindelsen til byen med verden udenfor Noret.
Sømærket, eller Aaholm Baake, blev sidst istandsat af Nysted kommune for omkring 35 år siden. Baaken er nu i så dårlig stand, at en gennemgribende restaurering af den er nødvendig for dens fortsatte eksistens. Guldborgsund kommune ikke har tænkt sig at gøre andet end at lade den forfalde.
Bådelaugets udvalg, som arbejder for og med bevarelsen af maritime kulturhistoriske elementer, i daglig tale: Det maritime udvalg, mener at Aalholm Baake bør bevares og besluttede at forfølge sagen. Udvalget mener at Baaken har en lige så stor historisk og kulturel betydning som Nysted Kirke og tårn, Ålholm Slot og Vandtårnet, da de alle har betydning for, hvorledes livet i Nysted formede sig gennem tiderne.
Udvalget har derfor for nyligt besøgt og tilset Baaken (sømærket). Der blev foretaget en teknisk gennemgang og en skitseopmåling, som vil danne grundlag for udarbejdelsen af et restaurerings-projekt med et prisoverslag. På grundlag af dette materiale vil udvalget søge fondsmidler til finansiering af udgifterne til sømærkets restaurering.
Udvalget vil, som ved tidligere projekter, søge kulturhistorisk hjælp fra f.eks. Museet for Lolland-Falster, ligesom Guldborgsund kommune vil blive involveret. Nogle af udvalgets medlemmer er gået i gang med den maritime del af projektet, som at søge viden om ejerskab af Baaken og pynten og om besejlingsbeskrivelser gennem studier af tidligere udgivelser af Den Danske Lods og af samtidige søkort, således at Aaholm Baakens maritime historie og betydning for Nysted by kan belyses.