Nysted skal bevare sin maritime identitet:
Nysteds gamle sømærke er nedbrudt og forfalder
Sømærket i Nysted Nor, som egentlig hedder Aalholm Baake, er i kraftigt forfald. Forfaldet ses mest fra skovsiden, men også af sejlende der anduver havnen. Hvis der ikke sker et eller andet, vil det snart tabe flere beklædningsbrædder, og konstruktionen vil knække endnu flere steder, end det, der allerede er rådnet over. Det er Guldborgsund kommune, der ejer sømærket, og det står på jord, der ejes af Aalholm.
Da et tilsvarende sømærke i Sakskøbing var godt og vel råddent for et par år siden, blev det fjernet. Der er ikke mere erhvervsinteresser i de gamle sømærker, så kommunen mener ikke, at der er grund til at bruge penge på en istandsættelse. - Men det mener vi i Bådelauget, at der skal! Så Bådelaugets ”udvalg for bevarelse af maritime, kulturhistoriske elementer på Nysted Havn” (i daglig tale ”det maritime udvalg”), har påtaget sig opgaven at beskrive sømærket og dets historie, samt at lave håndværkerudbud og skaffe fondspenge. Ole og Enikö Wiberg var godt i gang med arbejdet, inden de døde med knap en måneds mellemrum forrige vinter. Nye kræfter har taget over. Lige nu (maj 2019) er status: Kommunen har givet tilladelse til, at vi fornyr deres sømærke. Aalholm har givet tilladelse til, at der bliver håndværkerkørsel i skoven, selvfølgelig ikke i jagttiden. Vi har udarbejdet et ”skriv” om sømærket og dets betydning for Nysted gennem tiderne. Der er blevet indkaldt tre lokale håndværksfirmaer til besigtigelse, og vi har modtaget tre tilbud. På baggrund af det bedste af tilbuddene, som er fra Troels Jørgensen, er der i starten af marts sendt en ansøgning til A. P. Møllers Fond om en masse penge. Den gennemsnitlige svartid er 3-4 måneder, så jeg er begyndt at kigge langt efter postbuddet. Vi i udvalget føler os ret sikre på, at det lige er en sag for A. P. Møllers fond, så vi har ikke søgt andre steder. - Meeeen, vi har da et par reserver i tankerne, og et løfte om hjælp udefra, hvis det bommer.
Når pengene kommer, og håndværkerne går i gang, er der mulighed for, at de fjerner det gamle sømærke i god tid, inden det nye kommer op. Nemlig, hvis de vælger at tage det gamle hjem til opmåling. Da vi har givet dem metodefrihed, er det noget vi vil skulle finde os i. Så kan vi gå og glæde os imens. Det nye bliver præcis magen til det gamle. Også hvidmalet, og med det firkantede hul på sydsiden.
Sømærket blev sidst hovedrepareret af Nysted Kommune, da isen tog det i vinterkrigen 1979.
Sømærket omtales i de gamle lodsbøger, der for tiden ligger hjemme hos mig. Det er sjov læsning, som kræver lidt forståelseshjælp fra de ældre fiskeri-gutter i Bådelauget.
Hvor mange af Jer har ikke fundet starten af ”Skovrenden” ved at sejle i sejlrenden til Skansepavillonens flagstang står lige i linje med stien op til pavillonen, dreje mod styrbord og sejle til sømærket står over kirketårnet? Eller holdt fri af stengrundene ved at holde sig øst for linjen sømærket-Ålholm? (Hold k..., hvor har jeg forklaret det mange gange på tysk til folk, der har lejet en båd, da jeg havde Nysted Mole.)
Der er i øvrigt mange sjove historier omkring sømærket. Flere nulevende Nysted-borgere fortæller, at de som unge havde en manddomsprøve: Man skulle svømme fra badeanstalten over sejlrenden (forbudt af forældrene) til sømærket, kravle op i det og ridse sit navn i de indvendige brædder med en lommekniv (som man åbenbart havde med selv!). - Der er også blevet babbet noget tobak og kysset nogle piger oppe på afsatsen inde i sømærket. Tænk! - Hvis brædderne kunne fortælle…
- Så, nu venter vi ”bare” på pengene. - Imens sejler vi nok en tur!
På vegne af Bådelaugets maritime udvalg,
- Anne Svendsen.
P.S. - Det er lidt tankevækkende at bo i en kommune, der bruger mange millioner på at bygge et sømærke på Marielyst torv! - men vil ikke forny de ægte sømærker, der står ude i lokalområderne.
Til kommunens ros vil jeg lige fortælle, at de har lovet, at når vi sørger for alt arbejdet med at forny sømærket, så påtager kommunen sig ansvaret for den løbende vedligeholdelse. Tak.