Til pinsestævne og sejlerdage på Fejø

I Danmark afvikles der hvert år flere forskellige arrangementer for ældre træskibe og træbåde med et sommertræf af den ene eller anden karakter. Det er TS (Træskibs Sammenslutningen for ældre, bevaringsværdige brugsfartøjer), der står bag disse arrangementer. Nysted Smakkelaug er medlem af denne forening, og har deltaget i flere af disse træf.

Pinsestævnet i Nakskov var et af disse træf, som de har været på - om end det var meget regnfuldt, oplystes det.

Sejlerdage på Fejø først i juli måned, hvor Smakkelauget havde stillet en smakkejolle med motor til rådighed for TS, som skulle bruge den til undervisning af unge, nye sejlere.