Flere indbrud og vandalisme i laugets lokale:

Ejendomsretten blev ikke respekteret, så hærværk og tyveri florerede på havnen

Det første indbrud skete den 14. november 2016, hvor gerningsmændene havde skaffet sig adgang til klublokalet ved at smadre en rude i en dør med en parasolfod på den side af bygningen, der vender ud mod vandet.

Der blev begået hærværk på en stor del af inventaret. Ølautomaten, flere pengekasser, et pengeskab og nogle værdibokse var smadret, og gulvklinkerne i køkkenet var blevet smadret efter "mødet" med værdiboksen fra duespillet, skabene var brudt op og ødelagt. Der var fjernet et kontantbeløb på 16.000 kr. fra samtlige pengekasser. 19 flasker spiritus fra lageret var fjernet, hvoraf de 17 flasker blev fundet igen i en kælder ved Gl. Torv. Udover dette er der stjålet en Appel iPod.

Concordia Forsikringen dækker de fleste af skaderne, som er blevet udbedret af tømrermester Benny Svendsen og af Nysted Murerfirma John Madsen.

Forsikringen dækkede kun reparation af ølautomaten på 41.300 kr. og efter anvisning fra Cafax, som skulle stå for reparationen, blev automaten meldt totalskadet.

Af de mistede kontanter fra pengekasser dækkede forsikringen kun 5.000 kr. af det samlede beløb. Hvis der blev genkøbt et pengeskab og pengekasser, erstattedes løsøret med 100 %, ellers fik man kun 60 % af nyprisen, hvis der ikke blev foretaget genkøb af det ødelagte udstyr.

Med selvrisikoen og de resterende stjålne kontanter, løb det op i en ekstra udgift på 19.555 kr.

Da ikke nu igen?
Den 23. november 2016 var der igen indbrud. Denne gang har tyvene skaffet sig adgang ved at smadre et vindue ved siden af føromtalte dør mod vandsiden. Køleskabet til flasker var blevet ødelagt og pengekasserne var blevet fjernet indeholdende alle vore ekstranøgler samt 36 flasker spiritus. Pengekasserne blev senere fundet ved transformatorstationen ude ved Skovstræde. Kommunen afhentede pengekasserne og de blev leveret tilbage til Bådelauget. Nøglerne blev ikke fundet på stedet.

Bygningsforsikring ikke i brug
Ved indbrudet oversteg selvrisikoen ikke det samlede beløb for det ødelagte vindue og de opbrudte skabe. Bygningsforsikringen blev ikke brugt denne gang. Ved indbrudet erstattedes løsøret med 60 % af nyprisen. Der blev lejet en ølautomat hos Cafax indtil vores egen nye ølautomat, som var bestilt til levering i uge 9, kom på plads.

Med selvrisiko og udskiftning af tre dørlåse med 50 tilhørende nøgler plus et mistet kontantbeløb på 4.000 kr., beløb det sig til en udgift på 14.786 kr. for foreningen.

Forsikringen forlangte nu, at der blev installeret fotoalarm i laugets lokaler. Den blev installeret i januar måned af Securitas vagtselskab G4S.

Endnu et indbrud
Indbrud igen den 24. december 2016, som er sket gennem det samme vindue som sidst, og er brækket op med et koben, så bundrammen er blevet ødelagt. Der blev taget fotos af to indbrydere da alarmen gik. De seks fotos, som blev taget af de to unge tyve er ganske gode, men ikke gode nok til ansigtsgenkendelse. Fra alarmen blev aktiveret til vagten fra G4S Securitas ankom, var der gået 8 minutter. Det var de samme skabe og døre, der var brudt op. Der har ikke været noget større varelager og ingen større beløb af kontanter at stjæle denne gang, men en ødelagt ølautomat, som var lejet, havde fået bank med et koben. Reparation af ølautomaten kostede 12.696,13 kr. og det ødelagte vindue kostede omkring 20.000 kroner. En selvrisiko på 8.000 kr. kunne tilføjes som merudgift for Bådelauget. Erstatningen er endnu ikke helt afsluttet ved bladets udgivelse.