En aktivitet der har flere år på bagen:

Vintersysler og syning i Nysted Bådelaug

Af Richard Jensen - Redaktør af Laugsnyt

Vinterens aktivitet med syning og splejsning i Bådelauget startede for en hel del år siden. Det har været på programmet siden Bådelauget blev oprettet, dog med forskellige undervisere gennem tiden.
Ove Rask, Willy Jørgensen, Børge Albretsen, var nogle af dem der har undervist gennem tiden. Svend Jensen og Alex Jensen siden 2012 efter Willy Jørgensens død.
En ny aktivitet der er kommet til, er vedligeholdelse og reparationer af vores mange modelskibe, der enten har været en tur på gulvet, eller har fået en hårdhændet behandling. Ole Wiberg bruger disse aftener på at vedligeholde dem.
I år har der ingen elever været til splejsning af tovværk, som normalt har omkring 4-6 elever hvert år.
Det er ikke kun Bådelaugets medlemmer, men også for ikke medlemmer. Sidste år og i år har der været to deltagere udefra. Vi skal måske annoncere det i dagbladet for at få flere deltagere.
Sideløbende har Smakkelauget deres arbejdsaften med renovering af smakkejoller, som i år havde Limfjordssjægten Jette inden døre for en større reparation. Et bord i bagbords side skulle skiftes og dækket skulle renoveres med fornyelse nogle steder. Kølen blev afmonteret og der skulle egentlig havde været støbt en ny blykøl, med da den eksisterende køl var lavet af støbejern, som i sig selv er ret tungt, valgte man at genbruge kølen, efter at den var blevet behandlet for rust.
Vintersyslerne rakte sig over ti aftener fra kl. 19.00-21.00, og afsluttedes med en tår kaffe og en bid brød, som Joanna sørgede for. Det kostede 25,00 pr. gang.
Man kan også deltage denne aften, hvis man for eks. skal have repareret sine ruser, eller man skal have syet nyt garn eller nye ruser.
Sidste aften den 16. marts var der ikke undervist, da det kun er en ren hyggeaften. En tur i Smakkelauget for at se, hvor langt man er nået med renoveringen, blev efterfulgt af spisning af kogte saltede- eller ferske sild. De senere år har man også kunne få en røgede sild med æggeblomme.
Efterfølgende gik man over til overrækkelse af deltagerbeviser for dem, der har været med disse aftener. De to undervisere Alex og Svend samt Per og Joanna der har stået for det praktiske med salg af drikkevarer og kaffe med smørrebrød fik overrakt en flaske brændevin hver.