Kan man gentage en succes...?

Hajkutter Festival 2015

Det var svært at få armene ned igen for Nysted Hajkutter Festival, der igen bar præg af Nyhavnsstemning, og beviste atter, at en succes kan gentages.

Det kolde julivejr blev erstattet af en varm august måned. Den varmeste i 11 år, efter DMIs oplysninger.

Det varme vejr var medvirkende til, at Hajkutterfestdagene igen blev en succes med mange besøgende. 22 tilmeldte hajkuttere og traditionsskibe anløb havnen i dagene op til festivalen, der sideløbende med Middelalderfestivalen nød godt af vejret. Det var måske ønskeligt at koordinere det bedre med Festugen i Nykøbing F., så det ikke bliver afholdt samtidig. Det kunne jo tiltrække flere besøgende for begge parter, hvis det f.eks. kunne blive over to uger.

Igen i år var "Skipperknejpen" en stor succes. Pyntet med maritime ting, garn, ruser, billeder af Nysted havn for 100 år siden og gamle stole, som forøvrigt kunne erhverves for billige penge, hvis man fandt sig rigtig godt til rette, mens man nød den gode musik og blev beværtet af personalet, der var klædt i sømandstrøjer og sejlerkasketter. Der kunne købes alt lige fra kaffe, øl, sodavand til et glas iskoldt Gammel Have. Omsætningen, alene i "Skipperknejpen", blev efter regnskabet over 100.000 kroner, der lunede godt i festivalens kasse.

I "Next Door" kunne man igen i år finde Anker og Niels, med hustruer, i fuld vigør med at servicere sultne gæster med stegte rødspætter og andet godt fra havet. Mona var opråber af bestillingsnumrene, og havde de sidste dage mistet lidt af stemmen.

Dejlig musik i teltene bidrog til den gode stemning, så gæsterne hyggede sig, både under middagen og om aftenen. En hajkutterfestival med det største antal deltagere i de syv år, den har eksisteret, skrev Folketidende.

Noget nyt på festivalen var Nysted Slagteren, der serverede grillben og andet godt til ganen. Dejligt, at man kunne få andet at spise end fisk - der skal jo være noget for alle.

Leif "Salle" Nielsen var der igen i år. Denne gang med dampmaskinen til båden "Frigga", som man kan læse om i Laugsnyt på siderne 6-7 eller følge dette link: Dampmaskine.

Nysted Smakkelaug havde en workshop i "Skipperknejpen", hvor Alex Jensen underviste med knob og splejsning. Der var stor søgning sidste år, men knapt så mange deltagere i år

Smakkelauget havde sejlads med nogle af deres smakkebåde, som blev flittigt fotograferet og besøgt på broen.

Ved den gamle barkkedel var der travlhed af Bådelaugets Maritime Udvalg med barkning af et af Smakkelaugets sejl. Men der endte andet end sejl i grydens suppe, idet en af de lokale læger gerne ville have sine bukser til imprægnering. En anden ældre dame havde en særk og et stykke stof til barkning. Det forlyder, at lægen var meget tilfreds med resultatet.

Der var flere arrangementer for børn. Bl.a. tovtrækning, hvor der skulle prøves kræfter, eller man kunne være kreativ og bygge sin egen båd og afprøve den i det store bassin, som var opstillet.

Regattaens deltagende kuttere blev hilst på vej med kanonsalut fra den lille skanse - området ved Landts røge- og saltehus - hvor kanonerne var opstillet. Alle kom af sted til tiden, og der meldes ikke om nogle bortløbne husdyr i år.

Dommerbåden Elbe-1, måtte dog - desværre - aflyse selve kapsejladsen på grund af vindstille. Det er sket to gange tidligere, forlyder det.